Persbericht

Huren kunnen in 2021 maximaal met 2,4% of 5,4% stijgen

24 december 2020

Voor zowel de vrije als de sociale huursector ligt de maximale huurverhoging komend jaar op 2,4%. Middeninkomens in een sociale huurwoning kunnen wel een hogere huurverhoging krijgen die oploopt tot maximaal 5,4%. Zo’n 260.000 hurende huishoudens bij woningcorporaties met een laag inkomen kunnen rekenen op huurverlaging in 2021.

Het is voor het eerst dat er een maximale jaarlijkse huurverhoging gaat gelden voor de vrije sector. De wet die dit vast gaat stellen moet nog wel worden aangenomen door het parlement. 

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Huurders met een middeninkomen in een sociale huurwoning bij een woningcorporatie of bij een particuliere verhuurder kunnen een hogere huurverhoging krijgen. Vanaf een huishoudinkomen van €44.655,-  ligt de maximale huurverhoging op 5,4%.

Die inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen huurders ook krijgen als ze al in een dure sociale huurwoning wonen. Er zijn huurders die al meer betalen dan de sociale huurgrens, maar toch jaar op jaar een extra hoge huurverhoging krijgen. 


Huursombeperking corporaties
Corporaties moeten de gemiddelde huurverhoging over alle sociale huurwoningen (de ‘huursom’) beperken tot inflatie. Dat betekent dat de gemiddelde huurverhoging van sociale huurwoningen bij een corporatie niet hoger zal zijn dan 1,4%. Tenzij er lokaal afspraken gemaakt zijn om extra te investeren in nieuwbouw. Dan kan hier maximaal één procent bovenop komen.

Huurverlaging
Hurende huishoudens met een hoge huur en laag inkomen die huren bij een woningcorporatie krijgen in 2021 een huurverlaging. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om 260.000 hurende huishoudens. Huurders die al langer een laag inkomen hebben krijgen automatisch huurverlaging. Huurders die na 2019 een inkomensdaling hebben gehad, moeten zelf een verlaging aanvragen.

Corporaties kunnen bij de belastingdienst een inkomensindicatie opvragen om te zien of een huurder recht heeft op huurverlaging. Omdat de laatste vastgestelde inkomensgegevens over 2019 gaan, moeten huurders die in 2020 een inkomensdaling hadden waardoor ze in aanmerking komen voor huurverlaging die verlaging zelf aanvragen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen deze huurders een aanvraag indienen bij hun verhuurder. De Woonbond heeft alle voorwaarden voor de huurverlaging, en een gratis modelbrief voor het aanvragen van huurverlaging gepubliceerd op www.woonbond.nl.

Geen huurverlaging commerciële huursector
De Woonbond heeft zich het afgelopen jaar vaak uitgesproken voor een recht op huurverlaging. Helaas geldt dit nu nog niet voor huurders in de commerciële huursector. Wel nam de Eerste Kamer een motie aan waardoor de regering voor de huurverhoging in juli 2021 moet aantonen wat ze voor deze categorie huurders in de commerciële huursector kan doen. 
 

jaarlijkse huurverhoging

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen