Huur en energie betalen steeds groter probleem

13 december 2012

Steeds meer huishoudens met een laag inkomen kunnen de huur of de energierekening niet meer betalen. Dat blijkt uit het vorige week verschenen Armoedesignalement van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Lege portemonnee

Het ‘Armoedesignalement 2012’ dat vorige week uitkwam, meldt dat meer dan 1,1 miljoen mensen in Nederland arm zijn. In 2011 kwamen er 180.000 huishoudens bij die op of rond de armoedegrens leven. Over 2012 zijn nog geen exacte cijfers bekend, maar ramingen laten zien dat de armoede dit jaar nog verder is toegenomen.

Betalingsachterstanden

Steeds meer mensen met een laag inkomen hebben daarbij betalingsachterstanden. In 2008 had 8% van de huishoudens met een laag inkomen een achterstand in het betalen van huur of hypotheek, in 2011 was dat verdubbeld naar 16%.

Energierekening

Ook het betalen van de energierekening is voor steeds meer huishoudens moeilijk. Waar in eerdere jaren ongeveer 10% van de lage inkomens het energiebedrijf niet tijdig kon betalen ging het in 2011 al om 13%. In 2011 zijn zelfs 23.000 huishoudens afgesloten van energie vanwege betalingsachterstanden volgens het rapport ‘Energietrends 2012’.

Moeilijke tijden in het vooruitzicht

Behalve over de huurstijgingen maakt de Woonbond zich ernstig zorgen over dreigende energiearmoede onder huurders. De afgelopen vijftien jaar zijn de energieprijzen ruim drie keer zo hard gestegen als de prijzen van andere goederen en diensten. Die stijging zet de komende jaren verder door. Bij huurders met een laag inkomen komt dat extra hard aan. Zij wonen veel vaker in een goedkope huurwoning die niet of nauwelijks geïsoleerd is, wat hoge stookkosten met zich meebrengt. Duizenden huishoudens zullen de komende tijd harde keuzes moeten maken: eten kopen voor het gezin, op tijd de huur betalen of de woning voldoende verwarmen.

Investeren in woningisolatie hard nodig

Het probleem van energiearmoede heeft bij verhuurders nog weinig prioriteit. De vraag is ook of zij de komende jaren nog voldoende kunnen investeren in energiebesparing. De verhuurdersheffing en de aangekondigde afschaffing van het woningwaarderingsstelsel met daarin het energielabel zorgen ervoor dat investeren in energiebesparing moeilijker zo niet onmogelijk wordt voor verhuurders. Terwijl het gericht verbeteren van onzuinige woningen een belangrijke oplossing is om energiearmoede tegen te gaan.

Energiearmoede heeft ernstige gevolgen

Het begrip ‘energiearmoede’ staat in Nederland nog niet op de agenda.  Er wordt mee bedoeld dat energiekosten een veel te groot deel van het inkomen opsouperen. Zo veel, dat mensen zich gedwongen voelen om op een onverantwoorde manier te besparen.  In Groot-Brittannië en België is uitgebreid onderzoek gedaan naar de ernstige gevolgen daarvan. Er zijn in die landen zelfs sterfgevallen rechtstreeks in verband te brengen met energiearmoede. Wonen in te koud huis kan tot ernstige gezondheidsproblemen leiden, van infecties aan de luchtwegen tot aan fatale hart- en vaatziekten. Ook ontstaan er gevaarlijke situaties doordat mensen alternatieve manieren zoeken om het toch nog warm te krijgen, zoals stoken op potkachels en hout.

Meer aandacht voor energiearmoede

In Nederland zou het zover niet mogen komen. De Woonbond doet er daarom alles aan om het onderwerp 'energiearmoede' hoger op de agenda te krijgen en de politiek ervan te overtuigen dat verhuurders moeten investeren in energiebesparing. Daarvoor zijn onder andere niet-vrijblijvende afspraken over investeringen nodig (in plaats van een heffing), en behoud van het woningwaarderingsstelsel.

armoede
betaalbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen