Huur op Maat wordt niet landelijk ingevoerd

19 januari 2012

Het experiment ‘Huur op Maat’ krijgt geen landelijk vervolg. De afgelopen twee jaar is onder dit motto door dertien woningcorporaties, onder leiding van de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV), lokaal geëxperimenteerd met inkomensafhankelijke huren.

Huisjes van eurobiljetten

Hoewel het experiment volgens de evaluatie van de SEV is geslaagd, geeft de nieuwe BZK-minister Spies de voorkeur aan haar eigen maatregelen om scheefwonen te bestrijden en de doorstroming te stimuleren. Wel is Spies met de gemeente Amsterdam in gesprek over een pilot ‘flexibel huren’. Dit blijkt uit een brief die de nieuwe minister op 17 januari aan de Tweede Kamer stuurde.

Flexibele huren

De Woonbond is blij dat Huur op Maat niet landelijk wordt ingevoerd, maar heeft wel zorgen over de Amsterdamse pilot met flexibele ‘doorstoomcontracten’. De pilot is een idee van D66 die met flexibele contracten nieuwe huurders een hogere huur wil laten betalen als ze meer gaan verdienen. Willen ze dat niet dan kan het huurcontract worden ontbonden en moeten ze verhuizen. In het D66-voorstel ligt de inkomensgrens bij € 33.614, maar Spies wil een hogere grens van € 43.000. Die sluit aan bij haar wetsvoorstel om huurders met een inkomen boven deze grens een extra huurverhoging te laten betalen van 5 procent.

Inkomensafhankelijke korting

In het SEV-experiment Huur op Maat kregen huurders een inkomensafhankelijke korting op de ‘markthuurprijs’ die jaarlijks verandert als het inkomen wijzigt. Het experiment kende verschillende varianten, afhankelijk van de regionale woningmarkt. De afgelopen jaren zijn in totaal 7.400 Huur-op-Maat contracten gesloten.

Pilot ´flexibel huren´ gaat door

De Woonbond heeft altijd zeer kritisch gestaan tegenover dit experiment, waarmee corporaties volgens de bond inkomenspolitiek kunnen voeren. De Woonbond vindt dat dit voorbehouden moet blijven aan de overheid. Spies is het daarmee eens, zo blijkt uit haar brief. ‘Ik ben geen voorstander van lokaal inkomensbeleid, dus ook niet van een lokaal beleid ten aanzien van inkomensgebonden huren.’ Waarom ze dan wel een pilot wil met inkomensafhankelijke huren in Amsterdam, is voor de Woonbond dan ook een raadsel.

betaalbaarheid
inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen