Huurcommissie bestaat 100 jaar

28 maart 2017

Gisteren bestond de huurcommissie exact een eeuw. Dit wapenfeit werd in Den Haag gevierd met het symposium ‘Voorkomen is beter dan beslechten’.

Jubileumcongres Huurcommissie
Minister Plasterk krijgt tijdens het jubileumcongres op 27 maart 2017 het boek '100 jaar huurcommissie' van huurcommissievoorzitter Anke van Heur

Op 27 maart 1917, de Eerste Wereldoorlog was in volle gang, zag in Amsterdam de eerste huurcommissie het levenslicht. Op het symposium memoreerde demissionair minister Plasterk van Wonen de benarde omstandigheden die leidden tot de oprichting van de huurcommissie. ‘Het was het jaar van de Oktoberrevolutie en van het Aardappeloproer. Er was een tekort aan alles, en zeker aan goede betaalbare woonruimte. De steden stonden vol met krotten en de huurcommissie moest iets aan deze misstanden doen.’

Stabiel baken

Plasterk schetste kort de geschiedenis van een eeuw huurcommissie als typisch Nederlands polderinstituut. Hoewel de tijden zijn veranderd, is de huurcommissie met haar tijd meegegaan. Minder formeel-juridisch en meer oplossingsgericht. Daarin past ook de nieuwe werkwijze waarbij in de toekomst bemiddeling (mediation) zo’n 40 procent van de procedures overbodig moet maken. De minister zei er alle vertrouwen in te hebben dat de huurcommissie een ‘stabiel baken blijft in de woelige zee van de volkshuisvesting.’ Want, zo benadrukte hij: ‘Er blijft altijd behoefte om fatsoenlijk te wonen voor een betaalbare prijs.’

Rol huurcommissie moeilijker

Bestuursrechter en ‘conflictdeskundige’ André Verburg liet zijn licht schijnen over de ontwikkelingen in de conflictbeslechting sinds de jaren zeventig. Toen stond het gezag van autoriteiten zoals de huurcommissie nog buiten kijf. Tegenwoordig is gezag niet meer vanzelfsprekend, maar moet worden ‘verdiend’. Dat maakt het werk moeilijker, ook voor de huurcommissie. Het betekent volgens Verburg ‘dat zij niet alleen een juridische puzzel moet oplossen, maar ook aandacht heeft voor de menselijke aspecten in het achterliggende conflict tussen huurder en verhuurder.’

Vandaag klacht melden, morgen een belletje

Het gaat er volgens hem het goede te behouden – in het geval van de huurcommissie haar rol als neutrale, deskundige en beslisvaardige’ geschillenbeslechter – en daar nieuwe elementen aan toe te voegen: transparantie, communicatie en verantwoording afleggen. Hij vindt dat de huurcommissie dat heel aardig doet, maar heeft nog wel een wens. ‘Op zich is bij een procedure een doorlooptermijn van vier maanden uitstekend, maar het zou mooi zijn dat iemand die vandaag een klacht meldt, morgen al een belletje krijgt van de huurcommissie.’

huurcommissie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen