Huurcommissie kan klachtenstroom niet belopen

22 november 2018

De Huurcommissie krijgt meer klachten binnen dan ze aan kunnen en haalt daarom de wettelijke termijn van vier maanden voor het doen van een uitspraak in een procedure niet. Dat blijkt uit berichtgeving van actualiteitenprogramma EenVandaag.

De Huurcommissie heeft in september  het aantal verwachte zaken van dit jaar (6.615) al binnengekregen. Ze verwachten dat de teller op 10.000 binnengekomen zaken komt te staan. De afgelopen jaren nam het aantal uitspraken dat de Huurcommissie deed af. Daar lijkt nu een eind aan te komen. Terwijl de inzet van werkuren de afgelopen jaren sterk is gedaald, blijkt uit de jaarverslagen van de Huurcommissie. Omgerekend naar voltijdbanen (fte) daalde de inzet van 109 voltijdbanen in 2011 naar 88 in 2017.

Ontwikkeling voltijd medewerkers (vast en inhuur) en aantal uitspraken Huurcommissie
jaar uitspraken fte
2011 9.373 109
2012 8.618 90
2013 14.204 91
2014 13.666 Niet bekend
2015 11.164 91
2016 8.290 88
2017 6.650

88

Huurders moeten hun recht kunnen halen

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Huurders moeten hun recht kunnen halen, ook nu er een toename is in het aantal klachten. Het zou goed kunnen dat die toename doorzet, omdat de commerciële huursector groeit als kool en er onevenredig veel geschillen bij de Huurcommissie bij een commerciële huisbaas vandaan komen. Ook de hoge huurprjzen zorgen ervoor dat huurders eerder naar de Huurcomissie stappen. ’ De Woonbond vindt dat de politiek moet zorgen voor voldoende middelen voor de Huurcommissie om zaken tijdig te kunnen afhandelen.

Afgewezen zaken

Daarnaast klagen huurteams over het niet in behandeling nemen van zaken door de Huurcommissie. Huurders krijgen dan te snel te horen dat een zaak niet kansrijk is of niet kan worden behandeld. Ook aan de Huurderslijn, de juridische hulplijn van de Woonbond, komen signalen binnen over het onterecht afwijzen van een zaak door de Huurcommissie.

huurcommissie
kabinetsbeleid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen