Huurcommissie komt met externe kwaliteitscontrole

25 november 2021

De Woonbond is met de Huurcommissie in gesprek gegaan over problemen bij de zogenaamde ‘kennelijke voorzittersuitspraken’. Dat zijn uitspraken waarbij er geen zitting is, maar alleen een procedurele behandeling van het geschil tussen huurder en verhuurder.

Uit onderzoek van Investico bleek dat dit lang niet altijd goed gaat. Ook uit intern onderzoek van de Huurcommissie blijkt dat er te vaak fouten worden gemaakt bij deze uitspraken. De Woonbond vindt dat de kwaliteit van uitspraken van de Huurcommissie buiten kijf moet staan. Dat is op dit moment niet het geval.

Achterstand

De kennelijke voorzittersuitspraken zijn ingezet om de enorme achterstand bij het afhandelen aan zaken, onder meer door de coronacrisis, weg te werken. De Woonbond heeft hier duidelijke voorwaarden voor benoemd. Aan die voorwaarden is niet voldoende voldaan.

Het ging onder meer om een goede kwaliteitscontrole, een vrije keuze voor de huurder over welk type procedure ze krijgen, en een duidelijke einddatum voor grootschalig gebruik van kennelijke voorzittersuitspraken. In het gesprek met de Huurcommissie is hier opnieuw op gehamerd.

Kwaliteitscontrole

De Huurcommissie heeft een goed systeem voor interne kwaliteitscontrole opgezet. Daarnaast is besloten om over enige tijd een extern kwaliteitsonderzoek op de voorzittersuitspraken uit te laten voeren. Beide aanpakken vindt de Woonbond een goede zaak. Wat de Woonbond betreft moet dat externe onderzoek echter zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Uitfaseren

Er is geen duidelijk plan voor het uitfaseren van de kennelijke voorzittersuitspraken. Wel kan een huurder in verzet tegen de kennelijke voorzittersuitspraak. Huurders die een voorzittersuitspraak ontvangen doen er verstandig aan om daar kritisch naar te kijken. In een kwart van de gevallen komt een zaak na verzet alsnog op een zitting terecht.

Huurders moeten gehoord worden

Het is goed dat er een extern kwaliteitsonderzoek komt. De Woonbond blijft er bij de Huurcommissie op hameren, dat de kennelijke voorzittersuitspraken, bedoeld om een achterstand weg te werken, grotendeels uitgefaseerd moeten worden. Een belangrijke les uit de toeslagenaffaire geldt ook voor de Huurcommissie, namelijk dat instanties zich niet achter papieren muren moeten verstoppen. Het is van belang dat huurders gehoord worden en hun zegje kunnen doen in een geschil met de verhuurder. Gehoord worden is een belangrijk element in adequate geschilbeslechting en belangrijk voor het vertrouwen van huurders in het proces.

huurcommissie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen