Huurcommissie op de schop

19 januari 2017

Deze week heeft minister Blok een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de Huurcommissie te moderniseren. Deze modernisering bestaat uit drie delen. De Huurcommissie krijgt meer taken, gaat naast het beslechten van geschillen ook bemiddelen tussen huurders en verhuurders en de kosten van de Huurcommissie worden voor een groot deel doorgeschoven naar de verhuurders.

Plenaire vergaderzaal in Tweede Kamer

Voor minister Blok lijkt dat laatste  het belangrijkst te zijn, want dit plan kwam uit zijn eigen koker. De aanpassing van de taak en werkwijze zijn zaken waar de Woonbond en de verhuurders het eerder al over eens waren geworden.

Meer geschillen

Een nieuwe wet vereist dat consumenten altijd een geschil over een product of dienst kunnen laten toetsen. Deze wet geldt ook voor huurders. In overleg met de Woonbond is bepaald dat de Huurcommissie daar de meest geschikte  organisatie voor is. Tot dusverre deed de Huurcommissie alleen geschillen over de huurprijswetgeving. Vanaf 2018 zou de Huurcommissie ook overige geschillen kunnen doen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de wijze van opleveren van een woning of het nakomen van afspraken met huurders. Voor de Woonbond is het belangrijk dat alle huurders hiervoor bij de Huurcommissie terecht kunnen. Huurders in de vrije sector met dit soort geschillen zijn in het huidige voorstel niet welkom bij de Huurcommissie. De Woonbond vindt dit onbegrijpelijk.

Bemiddelen als werkwijze

De Huurcommissie krijgt de vrijheid om geschillen niet alleen op te lossen door er een uitspraak over te doen, maar ook door te bemiddelen tussen huurder en verhuurder.

Bezuiniging

De minister maakt van de gelegenheid gebruik om gelijk een bezuiniging op de Huurcommissie door te voeren. Tot dusverre betaalde het Rijk de kosten van de geschillen over de huurprijswetgeving waar de Huurcommissie over ging. Met de vergroting van de taak en werkwijze poogt minister Blok gelijk een deel van die kosten naar de verhuurders door te schuiven. De vrees is dat dit de onafhankelijkheid van de Huurcommissie kan aantasten. De Woonbond steunt daarom de verhuurders in hun verzet tegen deze verschuiving van kosten  en roept de Tweede Kamer op hier niet mee in te stemmen.

huurcommissie
Tweede Kamer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen