Huurder wint rechtszaak over stookkosten

1 september 2013

Bij collectieve verwarmingsinstallaties kan het ingewikkeld zijn om te berekenen wat een huurder precies heeft verbruikt. Soms leidt dat tot conflicten in de rechtszaal. In een zaak uit 2009 kreeg de huurder gelijk.

stookkosten

Een nabetaling van € 1525, voor stookkosten uit 2006/2007. Dat eiste een particuliere verhuurder uit het Noord-Hollandse Huizen, die een geschil met zijn huurder aan de Kantonrechter voorlegde. De huurder eiste op zijn beurt dat de verhuurder hem € 1753 terugbetaalde, het bedrag van een nabetaling die hij over 2005/2006 had moeten doen.

Geen overtuigend bewijs

De rechter gaf de verhuurder opdracht te bewijzen dat de in rekening gebrachte stookkosten ook daadwerkelijk verschuldigd waren, en dat de afrekening over 2005/2006 eveneens gebaseerd was op het individuele gasverbruik van de huurder. Na het horen van drie getuigen oordeelde de rechter dat dit niet overtuigend bewezen kon worden.

Huurcontract onduidelijk

De rechter constateerde dat het huurcontract onduidelijk was over de manier waarop de kosten die de energieleverancier aan de verhuurder in rekening bracht werden doorberekend aan huurders. Daarom mocht de huurder er van uitgaan dat hij slechts de daadwerkelijk gemaakte stookkosten en een bescheiden bedrag aan contractueel afgesproken administratiekosten hoefde te betalen.

Eis verhuurder afgewezen

De eis van de verhuurder werd door de rechter afgewezen. Huurder hoefde geen € 1525 euro na te betalen over 2006/2007. En de nabetaling van € 1753 die de huurder in 2005/2006 had gedaan kreeg hij terug, vermeerderd met wettelijk rente. Bovendien moest de verhuurder de proceskosten betalen.

Duidelijke rekening nodig

De rechter merkte nog wel op dat het redelijk was om van de huurder te verlangen dat hij de kosten zou betalen van het gas dat hij daadwerkelijk verbruikt had. Maar daarvoor was het wel nodig dat de verhuurder een duidelijke en door de huurder controleerbare rekening zou sturen.

commerciële verhuur
energiebesparing
huurcontract
rechtszaak

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen