Persbericht

Huurders in aardbevingsgebied staan buitenspel

15 januari 2018

Groningen is onlangs opgeschrikt door een aardbeving van 3.4 op de schaal van Richter, één van de zwaarste aardbevingen van de afgelopen jaren. De uitvoering van het versterken van woningen blijft ondertussen ver achter bij de ambities. Huurdersorganisaties en de Woonbond constateren dat huurders te weinig zeggenschap hebben bij de versterking en verduurzaming en dat het tempo van de werkzaamheden veel te laag ligt. Daarom pleit de Woonbond voor een (delta) plan sociale woningbouw Groningenveld waarbij in een fors tempo een versterkte en verduurzaamde woningvoorraad wordt gerealiseerd. Daarnaast moet de zeggenschap van huurders worden verbeterd.

Huurders hebben vele minder invloed op wat er met ‘hun’ huis gebeurd dan woningeigenaren. De corporaties maken met de NAM afspraken over schadeherstel en versterking en verduurzaming van woningen zonder dat de huurders er iets over te zeggen hebben. Zeker waar woningen in combinatie met versterking naar zogenaamde Nul-op-de Meter woningen worden omgebouwd is de zeggenschap van huurders onvoldoende geregeld.

De Woonbond en het samenwerkingsverband Huurders Platform Aardbevingen Groningen (HPAG) vinden dat de belangen, rechten en plichten van de huurders in het aardbevingsgebied beter verankerd moeten worden in duidelijke afdwingbare afspraken in het protocol schadeafhandeling. De Tweede Kamer debatteert morgenavond met minister Wiebes over een nieuw schadeprotocol.
 
De Woonbond en het HPAG houden 16 februari een symposium over de problemen van huurders in het aardbevingsgebied. Wij willen een substantiële bijdrage leveren aan versterkings- en volkshuisvestelijke opgaven in het aardbevingsgebied met daarbij een grote mate van huurdersbetrokkenheid en gelijkwaardigheid voor de huurders.

renovatie
zeggenschap

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen