Persbericht

Huurders in het aardbevingsgebied willen gehoord worden

14 september 2016

Er is veel aandacht voor woningbezitters in het aardbevingsgebied in Groningen, maar huurders worden vergeten. De Woonbond en het Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG) vragen de vaste Kamercommissie Economische Zaken om aandacht voor de positie van huurders in het aardbevingsgebied. Door slechte communicatie en veranderende spelregels weten huurders vaak niet waar ze aan toe zijn.

De NAM sprak in juni 2015 met woningcorporaties en het ministerie van Economische Zaken af dat 1650 woningen versterkt en verduurzaamd moesten worden. Doordat de normen vervolgens door de NAM voortdurend worden aangepast, zijn dit er inmiddels honderden minder. Huurders leven in onzekerheid of ze nu in een veilige woning wonen of niet. Ook is het voor huurders moeilijker om schade aan interieur vergoed te krijgen.

Het platform en de Woonbond hebben de Kamerleden gevraagd niet alleen met de eigenaren van vastgoed te spreken maar ook huurders op te zoeken. Het HPAG vertegenwoordigt ruim 11.000 hurende huishoudens in het aardbevingsgebied.

belangenbehartiging

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen