Huurders in beeld bij parlementaire enquête Woningcorporaties

8 juli 2014

Vandaag wordt algemeen directeur van de Woonbond Ronald Paping gehoord in de parlementaire enquête Woningcorporaties. Paping is uitgenodigd om te vertellen wat de gevolgen voor de huurders van de misstanden bij woningcorporaties zijn.

Enquêtecommissie woningcorporaties
De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties

De directe aanleiding van de parlementaire enquête waren de problemen van Vestia dat 2 miljard euro verlies heeft geleden door te speculeren met derivaten. Maar ook misstanden bij andere corporaties, zoals Woonbron en Rochdale, zijn onderzocht.

Eindrapport in oktober

In oktober komt de commissie met het eindrapport over de corporatiesector. Het rapport moet bijdragen aan het toekomstige beleid voor de corporatiesector om misstanden in de toekomst te voorkomen. De Woonbond hoopt dat de positie van huurders verbetert naar aanleiding van de parlementaire enquête. Huurders draaien nu op voor de verliezen van woningcorporaties op onverantwoorde projecten en mislukte commerciële avonturen. Volgens de Woonbond moeten corporaties zich juist bezighouden met het aanbieden van goede en betaalbare woningen voor huurders. Daarnaast moeten huurdersorganisaties een stevigere positie krijgen in het overleg met de verhuurder.

Laatste week verhoren

Het is de laatste week van de openbare verhoren. De commissie onderzoekt het functioneren van de corporaties gedurende een periode van circa twintig jaar, vanaf de jaren ’90, toen de corporaties in sterke mate zijn verzelfstandigd.

misstanden corporatiesector

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen