Huurders bepalen voordracht huurderscommissaris

6 november 2012

Huurders bepalen wie er wordt voorgedragen als ‘huurderscommissaris’, in de Raad van Commissarissen van een woningcorporatie. Ook bij herbenoeming van een huurderscommissaris is de stem van huurders doorslaggevend. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden.

Oudere man

Iedere woningcorporatie heeft een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Deze raad moet in de gaten houden of het bestuur van een woningcorporatie zijn werk goed doet. In zo´n toezichthoudende raad zijn niet alleen mensen actief die door de raad zelf worden uitgekozen en benoemd, maar ook mensen die door huurders zijn uitgekozen.

Iedere huurdersorganisatie kan twee zogenaamde ´huurderscommissarissen´ voordragen, onafhankelijke personen die zonder last of ruggespraak kunnen oordelen, maar die wel het perspectief van de huurder goed kunnen inbrengen. De voordracht is altijd bindend: de raad mag geen huurderscommissarissen benoemen die niet door huurders zijn voorgedragen.

Maar wat nou als er een huurderscommissaris is benoemd waar de huurders na verloop van tijd niet meer tevreden over zijn? Kan de huurdersorganisatie dan voorkomen dat deze commissaris voor een volgende termijn wordt benoemd? Jazeker, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden. Als de huurdersorganisatie een betere kandidaat voordraagt, mag de zittende huurderscommissaris niet worden herbenoemd. Ook niet als de raad graag ziet dat de zittende commissaris nog een termijn in functie blijft.

Ook voor herbenoeming bindende voordracht nodig

De rechtbank kwam tot deze uitspraak in een zaak van huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland tegen woningcorporatie WoonFriesland. Na het verstrijken van de benoemingstermijn is een opnieuw een bindende voordracht van de huurdersorganisatie nodig, zo stelt de rechtbank in het vonnis.

Aanbeveling in brochure aangepast

Over wat er allemaal komt kijken bij de voordracht van een huurderscommissaris heeft de Woonbond samen met het Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties in oktober 2011 een brochure uitgebracht, getiteld de Huurderscommissaris. Bij herdruk van de brochure, wordt de tekst van de aanbeveling over herbenoeming in lijn gebracht met de uitspraak van de rechtbank. De herdruk wordt verwacht in de loop van 2013, maar de tekst van de nieuwe aanbeveling is al klaar. De Woonbond is blij met de duidelijkheid over het voordrachtsrecht bij een herbenoeming.

Brochure adviseert over voordracht

Een huurderscommissaris moet aan dezelfde criteria en vereisten voldoen als andere commissarissen. De brochure adviseert huurdersorganisaties over het invullen van hun voordrachtsrecht. Hiermee willen de Woonbond en de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties bijdragen aan een zorgvuldig proces van voordracht en aan de kwaliteit en professionaliteit van het intern toezicht.

huurdersorganisatie
huurderswerk
woningcorporatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen