Huurders in bezwaar tegen commerciële plannen de Key

17 januari 2018

Huurdersvereniging Arcade, de huurdersvereniging voor huurders van Amsterdamse corporatie De Key, is samen met zeven lokale Amsterdamse huurdersverenigingen in bezwaar gegaan de toestemming om honderden sociale huurwoningen over te hevelen naar een commerciële tak. Hiervoor is toestemming nodig van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en die moet hierbij ook de belangen van de huurders meewegen. Volgens HV Arcade heeft de Aw dat niet gedaan.

Drie huisjes van eurobiljetten

De koers van De Key volgt uit haar plan om zich alleen nog voor starters in te spannen en daarbij vooral tijdelijke huurcontracten gaan aanbieden.

Woningen naar vrije sector

De Key brengt in één klap bijna 600 sociale huurwoningen onder bij de commerciële tak (Lieven de Stad). De belangen van zittende huurders die onder Lieven de Stad vallen, zijn onvoldoende gewaarborgd. Bij vrijkomen zullen deze woningen in de vrije sector verhuurd gaan worden aan jongeren. Gezinswoningen zullen dan aan deze doelgroep verhuurd worden op basis van ‘friends’-contracten. De gemeente en de huurders kunnen geen invloed meer uitoefenen op dit bezit. Ook vinden de huurdersverenigingen dat De Key met de nieuw ingeslagen koers haar verantwoordelijkheid om gezamenlijk met andere woningcorporaties ook op de  langere termijn voldoende voorraad sociale huurwoningen te behouden voor Amsterdam uit de weg gaat.

Steun Woonbond

De Woonbond steunt de HV Ardcade in haar strijd tegen het plan van De Key. De inzet van ‘friends’-contracten drijft de huur van geliberaliseerde huurwoningen verder op en tijdelijke huurcontracten hollen de woonzekerheid van huurders uit.

zeggenschap

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen