Huurders de dupe van aanpak toeslagenfraude

15 december 2014


De introductie van de 1-bankrekeningnummer-maatregel eind 2013 heeft tienduizenden huurders in financiële nood gebracht. Dat blijkt uit een onlangs verschenen rapport van de Ombudsman. Bijeffect van de maatregel is dat de mogelijkheid om de huurtoeslag direct tin mindering te brengen op de huur voorgoed van de baan lijkt.

Houd huren betaalbaar

Eind vorig jaar voerde toenmalig staatssecretaris van Financiën Frans Weekers de 1-bankrekeningnummer-maatregel in. Met deze maatregel wilde Weekers een einde te maken aan de fraude waarbij toeslagen onterecht werden ontvangen.

De antifraude operatie werd overhaast uitgevoerd en daarbij liep veel fout. Resultaat was dat tienduizenden mensen lang moesten wachten op hun toeslagen of teruggaven, of dat toeslagen op verkeerde rekeningnummers werd overgemaakt. Die problemen hebben destijds geleid tot het vertrek van Weekers, en waren voor de Ombudsman aanleiding om nader onderzoek in te stellen naar de gevolgen voor burgers. In het rapport “Moeten de goeden onder de kwaden lijden?” concludeert de Ombudsman dat de anti-fraudeoperatie ‘in strijd met het vereiste van goede organisatie’ en ‘niet behoorlijk’ is geweest.

Geen toeslag voor 15.000 huurders

Onderdeel van de operatie was dat het geclusterd betalen aan woningcorporaties werd stopgezet. Dit was een speciale regeling waarmee corporaties in staat werden gesteld de toeslagen van huurders te innen, om deze daarna direct in mindering te brengen op de huur. Het stopzetten van de geclusterd betalen regeling liep mis. Omdat de Belastingdienst de eigen bankrekeningnummers van de betrokken huurtoeslaggerechtigden niet tijdig wist te verifiëren, kregen bijna 15.000 huurders maandenlang geen toeslag.

Niet verstandig

Volgens de Ombudsman heeft de huidige staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes, inmiddels voldoende maatregelen genomen om de problemen bij de Belastingdienst het hoofd te bieden. In een online reactie op het rapport van de Ombudsman geeft Wiebes ook toe dat de overhaaste invoering niet verstandig is geweest. Wat Wiebes nog niet heeft kunnen regelen is een alternatief voor de gesneuvelde mogelijkheid om huurtoeslagen direct in mindering te brengen op de huur.

betaalbaarheid
huurtoeslag

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen