Huurders Hilwis krijgen opnieuw gelijk over hoge stookkosten

21 maart 2014

De Huurcommissie heeft uitspraak gedaan in een zaak over extreem hoge stookkosten in het Hilwiscomplex, een commercieel verhuurd complex in de Amsterdamse Rivierenbuurt. De kosten van 93 huurders zijn met 70 procent teruggebracht.h

Dame en heer schrikken van geopende post

93 huurders van het Hilwiscomplex maakten bij de Huurcommissie bezwaar tegen de torenhoge servicekostenafrekening over 2012. Het grootste deel daarvan bestond uit stookkosten voor een collectieve installatie die al sinds 1932 in gebruik is, en waarvan de transportleidingen nooit vervangen zijn. Alleen een aantal ketels zijn in de jaren ´70 en ´80 van de vorige eeuw vernieuwd.

Torenhoge stookkosten

De huurders betalen al jaren veel meer voor hun stookkosten dan bewoners in vergelijkbare complexen met moderne verwarming, en hebben ook al eerder met succes bezwaar gemaakt. Over de servicekostenafrekening 2007-2010 oordeelde de Huurcommissie dat de veel te hoge kosten gehalveerd moesten worden. Maar over 2012 werden de huurders geconfronteerd met stookkosten die nog veel hoger waren. Met steun van het Wijksteunpunt Wonen Zuid en het Emil Blaauw Proceskostenfonds gingen zij opnieuw de strijd over de extreme stookkosten aan. En met resultaat, zo bleek deze week. De Huurcommissie oordeelde dat de huurders slechts 30% hoeven te betalen van de torenhoge kosten die hen over 2012 in rekening zijn gebracht.

Opstelling verhuurder niet redelijk

De bewonersvereniging die in het Hilwiscomplex actief is probeert al jaren om verhuurder Stichting Variaprop te bewegen de stokoude installatie te vervangen. Die heeft nog erg weinig gedaan om de huurders tegemoet te komen. De meest voor de hand liggende oplossing - individuele ketels plaatsen tegen een redelijke huurverhoging- is tot nu toe door de verhuurder gefrustreerd. Dat erkent ook de Huurcomissie in de motivatie van de uitspraak.

Stoken voor buren en buitenlucht

Dat de stookkosten ieder jaar hoger worden komt omdat steeds minder bewoners van de collectieve installatie gebruik maken. Zodra er een huurder verhuist, wordt de woning niet opnieuw verhuurd maar verkocht. De nieuwe eigenaar/bewoner laat dan zelf een cv-installatie aanleggen. En ook zittende huurders die dat konden betalen hebben zelf maar een individuele ketel aangeschaft. Wie aangesloten blijft op de collectieve installatie krijgt zo ieder jaar hogere stookkosten. De collectieve warmte wordt vanuit de kelder opgepompt, en verwarmt via de ouderwetse leidingen ook de huizen van buren en de buitenlucht. Door de slechte isolatie van de woningen is er nog eens extra warmteverlies.

Rekening nu met 70% omlaag

De Huurcommissie achtte het niet redelijk dat de verhuurder de kosten voor deze installatie volledig bij huurders in rekening brengt. Over 2012 mag slechts 30% ten laste van de huurders komen. Voor de betrokken huurders betekent dit dat hun rekening met 70% omlaag is gebracht. Huurders die € 5000 moesten betalen zien dit teruggebracht naar € 1500. Voor de huurder die een rekening van maar liefst € 6500 (!) gepresenteerd kreeg, blijft nog € 1950 over.

Ook streep door kosten voor huismeester

De Huurcommissie deed gelijk ook uitspraak over een andere servicekostenpost. De verhuurder had eenzijdig besloten om voortaan 52 euro per bewoner in rekening te brengen voor een huismeester. Ter zitting werd duidelijk dat huurder en verhuurder deze kostenpost helemaal nooit zijn overeengekomen. De betalingsverplichting van de huurder voor deze kostenpost is daarom op 0 euro vastgesteld.

Huurders blij met uitspraak

De voorzitter van de bewonersvereniging Harry Mertens zegt dat de huurders zich door de uitspraak gehoord en gesteund voelen. 'We zijn er erg blij mee. Deze slag hebben we in ieder geval gewonnen, al zijn we er nog niet. Zo verwachten we dat de verhuurder aan de rechter zal vragen om de zaak opnieuw te beoordelen. Maar ook de uitspraak in een eventuele rechtszaak zien wij met vertrouwen tegemoet.''

commerciële verhuur
huurdersorganisatie
servicekosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen