Persbericht

Huurders krijgen hulp bij energie besparen

22 oktober 2020

Energielasten stijgen en drukken steeds meer op de woonlasten van huurders. Daarom gaan Aedes en de Woonbond woningcorporaties en huurdersorganisaties extra stimuleren om hun huurders te helpen energie te besparen. Dit kan met een energiedisplay dat in verbinding staat met de slimme meter.

Structureel geld besparen

Huurders kunnen op het energiedisplay op een zichtbare plek in huis eenvoudig hun energieverbruik en de kosten ‘live’ aflezen en aanpassen. Uit ervaringen blijkt dat de besparingen bij huurders oplopen van structureel 50 euro tot soms meer dan 100 euro per jaar. Ernestine Elkenbracht van Quintens heeft diverse projecten met energiedisplays bij huurders begeleid: ‘Het gebruik van een display levert je niet alleen geld op. Als je grip krijgt op energieverbruik, word je vaak ook enthousiast voor volgende stappen in woningverduurzaming.’

Tonnen CO2-uitstoot voorkomen

Aedes en de Woonbond activeren met dit project corporaties en huurdersorganisaties om bij te dragen aan de uitvoering van het Klimaatakkoord.
Zeno Winkels, directeur van de Woonbond: ‘Het doel is om gemiddeld 5 procent minder energie te verbruiken per huishouden. Iedere corporatie die 1.000 huishoudens voorziet van een energiedisplay, kan jaarlijks wel 200 ton CO2-uitstoot voorkomen. En huurders krijgen een eenvoudig apparaatje in huis waarmee ze grip krijgen op hun eigen verbruik. Dit kan echt schelen in de portemonnee.’ 

Martin van Rijn, voorzitter van Aedes: ‘Corporaties lopen voorop bij de verduurzaming van woningen, voor een beter klimaat en een lagere energierekening voor onze huurders. De energiedisplay draagt daaraan bij. Op een eenvoudige manier krijgen onze huurders inzicht in hun verbruik.’

Steeds meer woningen met een display

De inzet van een energiedisplay biedt woningcorporaties de mogelijkheid een concrete invulling te geven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen of aan de woonvisie van de gemeente. De bedoeling is dat corporaties beginnen met minimaal 100 huishoudens, om daarna jaarlijks 2 tot 10 procent van de huurders een display aan te bieden. Huurdersorganisaties kunnen de corporatie ondersteunen in het vinden van logische momenten om een energiedisplay te installeren en hier uitleg over te geven, bijvoorbeeld na woningrenovatie of bij wisseling van huurder. De omvang van het gezamenlijk woningbezit van 2,3 miljoen corporatiewoningen biedt een enorme kans om echt meters te maken met energiebesparing door bewustwording en gedragsverandering.
 
Het project wordt ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

energiebesparing

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen