Huurders laten zich horen op BZK-congres

18 juni 2015

Het congres 'Woningwet op Weg' georganiseerd door het ministerie van BZK is gisteren goed bezocht door huurders. Minister Blok opende het congres over de nieuwe Woningwet die per 1 juli van kracht wordt. Het congres was bedoeld om 'samen de eerste stappen te maken naar een woningmarkt die weer als een markt werkt.'

Woningwet op weg

Met de Woningwet 2015 wordt het speelveld voor woningcorporaties ingeperkt en worden de afspraken over volkshuisvesting lokaal gemaakt. Huurdersorganisaties krijgen daar meer over te zeggen. Daarnaast creëert de Woningwet 2015 meer ruimte voor marktpartijen om een grotere rol te spelen in de (vrije) huursector in Nederland.

Marktpartijen, zoals de institutionele beleggers verenigd in de IVBN en de vastgoedbeleggingspoot van Syntrus Achmea, maakten dan ook nadrukkelijk onderdeel uit van het ochtendprogramma. In een plenaire discussie confronteerde Woonbonddirecteur Ronald Paping de IVBN met dat zij ook als marktpartijen goed zullen moeten samenwerken met huurders. En dat het daar momenteel helaas vaak aan schort. Frank van Blokland, directeur van de IVBN, was het met dat laatste niet eens.

Voorbereid op weg

Veel huurders, gemeenten, woningcorporaties en anderen zijn al een tijd bezig om zich voor te bereiden op de Woningwet 2015. Het congres liet aan de hand van een virtuele tour zien wat hun ervaringen zijn en waar zij tegenaan lopen. SP-wethouder Paulus Jansen gaf zijn visie op de betekenis van de Woningwet voor zijn stad Utrecht. En de kwartiermaker van de nieuwe Woonautoriteit Jacqueline Lamé, gaf een kijkje in de keuken van deze nieuwe toezichthouder.

Huurders aan het woord

Het congres is bezocht door enkele honderden mensen, een mix van medewerkers van woningcorporaties en gemeenten, commerciële verhuurders, beleidsmedewerkers, politici, ambtenaren en veel huurders. 'Het is goed dat BZK dit organiseert', zei een van de aanwezige huurders, 'zo met alle partijen bij elkaar.' Huurders lieten veelvuldig van zich horen tijdens de workshops in het middagprogramma over onder andere prestatieafspraken, de rol van huurders in de Woningwet, volkshuisvesting nieuwe stijl, corporatiefinanciën en wonen in zelfbeheer (de wooncoöperatie).

Prestatieafspraken

In de workshop over prestatieafspraken kwamen huurders meteen met concrete vragen waar nog niemand echt een antwoord op had. Duidelijk werd dat er een tijd overheen zal gaan, misschien een jaar of twee, voordat het proces van het gezamenlijk prestatieafspraken maken, soepel begint te lopen. Het is van belang dat huurders, gemeenten en woningcorporaties daarbij op zoek gaan naar een goede samenwerking, in plaats van op de wettelijke procedures en termijnen te hameren.

De wooncoöperatie

De Woningwet 2015 geeft huurders voor het eerst het recht om het initiatief te nemen om een wooncoöperatie op te richten. Zij kunnen (minimaal vijf) huurwoningen van een woningcorporatie overnemen of in beheer nemen en krijgen zes maanden de tijd (en een bijdrage van € 5000,-) om een businessplan daartoe op te stellen. In een workshop over dit onderwerp bleek dat ook hier de prestatieafspraken van belang zijn.

Geschilbeslechting

Een woningcorporatie is op grond van de Woningwet namelijk wel verplicht om een bewonersinitiatief dat een wooncoöperatie wil starten de kans te geven dat te onderzoeken. Maar zij is niet verplicht om woningen aan een wooncoöperatie te verkopen of in beheer te geven, Ook niet als de initiatiefnemers met een haalbaar businessplan komen. De Woningwet voorziet niet in geschilbeslechting op dit gebied. Alleen als in de prestatieafspraken of een woonvisie van de gemeente is opgenomen dat er ruimte moet komen voor wooncoöperaties, kan de gemeente hierin bemiddelen.

huurdersorganisatie
woningwet

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen