Huurders melden grote problemen door Donnerpunten

20 augustus 2012

Door de Donnerpunten zijn huurders en woningzoekenden ernstig in de knel geraakt. Verhuizen naar een andere huurwoning is voor velen te duur geworden. Wie toch verhuisd is heeft vaak grote moeite de huur te betalen. Dat blijkt uit resultaten van het Meldpunt Donnerhuren.

Lege portemonnee

Op het Meldpunt Donnerhuren van het Actiecomité Huurders Bedonnerd hebben honderden huurders melding gedaan van de problemen die zij ervaren door de invoering van de zogeheten Donnerpunten.  Deze Donnerpunten hebben de huren bij nieuwe verhuringen enorm verhoogd. De gevolgen worden langzamerhand voelbaar. Verhuizen naar een andere woning is te duur en daarmee onmogelijk geworden, zo meldden huurders massaal.

Maximale huren gestegen

De Donnerpunten (schaarstepunten) zijn door oud-minister Donner op 1 oktober 2011 ingevoerd in 140 gemeenten. Vanwege de Donnerpunten zijn de maximale huren met € 75 of € 125 per maand gestegen en kunnen vele sociale huurwoningen na leegkomst geliberaliseerd worden verhuurd.

Verzet tegen Donnerpunten

Het Actiecomité Huurders Bedonnerd heeft zich samen met de Woonbond vanaf het begin tegen de Donnerpunten verzet, omdat dit onvermijdelijk tot het verder vastlopen van de huurmarkt leidt en huurprijzen tot gevolg heeft  die voor de gewone man of vrouw niet meer op te brengen zijn. De resultaten van het Meldpunt bevestigen de verwachting van het Amsterdamse actiecomité.

Groot deel inkomen gaat op aan huur

Over de resultaten van het Meldpunt heeft het actiecomité een rapport opgesteld.  Uit dit rapport blijkt dat de huurquote van melders die onlangs verhuisd zijn is opgelopen tot 42%. De gemiddelde huurquote in Nederland – het deel van het inkomen dat aan huur wordt besteed-  ligt met 23,2% een heel stuk lager.  Uit het rapport blijkt verder dat er in schaarstegebieden steeds minder woningen worden aangeboden met een huur  tussen de 300 en 500 euro, terwijl het aantal aangeboden woningen met een huur tussen 600 en 700 euro juist stijgt.  Huurders die op grond van hun inkomen in aanmerking komen voor  een sociale huurwoning ervaren dit als onbetaalbaar.

Na verhuizing in de penarie

“De verhalen die wij ontvingen zijn soms hartverscheurend”, zegt Frans Ligtvoet, voorzitter van de Huurdersvereniging Amsterdam. “Vooral van de huurders die tóch zijn verhuisd en nu in de penarie zitten. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen die moesten verhuizen, omdat zij de trap niet meer op kunnen of om starters die dringend een woning nodig hadden”. Ligtvoet noemt het ‘heel begrijpelijk’ dat huurders die niet perse hoeven te verhuizen ervoor kiezen om te blijven zitten waar ze zitten. 

Schrap de Donnerpunten

Het Actiecomité Huurders Bedonnerd vraagt de politiek om, op grond van de bevindingen van het Meldpunt, de Donnerpunten weer te schrappen. Een verstandig woonbeleid kan niet alleen op de huursector zijn gericht, maar moet een integraal beleid zijn voor zowel de koop- als de huursector. Uiteraard moeten daarbij grote sprongen vermeden worden, voor zowel huurders als kopers.

Het Actiecomité Huurders Bedonnerd bestaat uit de Huurdersvereniging Amsterdam (HA), PvdA Amsterdam, GroenLinks Amsterdam, SP Amsterdam en wordt ondersteund door de Nederlandse Woonbond.

betaalbaarheid
puntenstelsel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen