Huurders moeten beter gehoord worden

3 december 2014

De Tweede Kamer debatteerde gisteren en vandaag over het rapport ‘Ver van huis’ van de enquêtecommissie Woningcorporaties. Een belangrijke aanbeveling in het rapport gaat over het verbeteren van zeggenschap van huurdersorganisaties.

Enquêtecommissie woningcorporaties
De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties

Huurdersorganisaties moeten meer rechten en middelen hebben om een tegenmacht voor corporaties te kunnen zijn, oordeelt de enquêtecommissie. Daar bleek veel steun voor in de Tweede Kamer.

Versterken positie huurders

Verschillende partijen in de Kamer hebben zich bij de Kamerbehandeling uitgesproken voor het versterken van de positie van huurders. De vraag is nog wel hoe dat precies vorm gaat krijgen. Diverse partijen zetten in op meer invloed door instemmingsrecht bij de corporaties. In de kabinetsreactie op het rapport is minister Blok minder enthousiast over het vergroten van het instemmingsrecht. Blok ziet wel wat in het versterken van de positie van huurdersorganisaties in het overleg met gemeenten en corporaties. In deze prestatieafspraken maken corporaties en gemeenten afspraken over het lokale woonbeleid. Blok maakt niet duidelijk hoe hij dit precies wil regelen.

Reactie enquêtecommissie

Commissievoorzitter Ronald van Vliet benadrukte vandaag in de Kamer opnieuw dat huurders echt meer zeggenschap moeten krijgen. Van Vliet: 'Huurders moeten beter gehoord worden. Dat was de afgelopen jaren te mager. Huurdersinvloed kan niet ver genoeg gaan.' Voor de enquêtecommissie betekent dat zowel meer instemmingsrecht als meer invloed op de lokale afspraken tussen corporaties en gemeenten.

Voldoende middelen

Ondanks de aanbeveling van de enquêtecommissie, denkt Blok niet dat er meer middelen nodig zijn voor huurdersorganisaties. Volgens de minister zijn er geen knelpunten met de financiering van huurdersorganisaties. De Woonbond heeft daarom, na een inventarisatie, diverse problemen met deze financiering voor de Kamer op een rijtje gezet. Huurdersorganisaties krijgen onvoldoende middelen om hun werk naar behoren te doen, de onkostenvergoeding wordt door corporaties vaak als dwangmiddel ingezet en er zijn extra middelen nodig om verder te professionaliseren.

Novelle

Komende maandag behandelt de Tweede Kamer de Novelle van minister Blok. Deze herziening op de Woningwet wijkt op veel punten af van de aanbevelingen die de enquêtecommissie doet. Er wordt bijvoorbeeld niks geregeld voor het verbeteren van de positie van huurders. De Woonbond wil dat huurders volwaardige partij worden bij prestatieafspraken, en meer rechten en middelen krijgen om de rol van tegenmacht voor corporaties waar te maken. Om de lessen van de parlementaire enquête te verzilveren, moet de Novelle grondig worden aangepast.

misstanden corporatiesector
zeggenschap

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen