Huurders moeten wijken voor studenten met campuscontract

6 augustus 2012

Drie oud-studenten die al lange tijd een kamer huren in het complex Uilenstede in Amstelveen, moeten per 1 januari 2013 hun huis uit. Studentenhuisvester Stichting Duwo mag de huurovereenkomst beëindigen. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam op 17 juli bepaald.

Studentencampus Uilenstede
Studentencampus Uilenstede in Amstelveen

Het vonnis gaat om huurcontracten uit de periode van voordat de zogenaamde ‘campuscontracten’ wettelijk werden ingevoerd (juli 2006). Duwo, die ruim negentienduizend studentenwoningen en -kamers verhuurt in Amsterdam, Delft, Den Haag en Leiden, heeft haar vordering erop gebaseerd dat zij de kamers op Uilenstede dringend nodig heeft om studenten te huisvesten. Het hof gaat met die vordering akkoord.

In april 2011 wees de Amsterdamse kantonrechter de vordering van Duwo nog af omdat volgens hem sprake is van ‘gewone’ huurovereenkomsten voor ‘gewone’ woonruimten. Duwo zou geen reden hebben voor ‘dringend eigen gebruik´ en bovendien was er geen vervangende huisvesting beschikbaar.

Alleen nog studenten

Het Gerechtshof Amsterdam heeft nu in hoger beroep beslist dat de wens om het complex uitsluitend voor studenten te bestemmen een geldige reden is om de huur op te zeggen. Weliswaar heeft het hof erkend dat de huurders terecht aanspraak maakten op gewone huurbescherming. Maar dat Stichting Jongeren Huisvesting Intermezzo (de voorganger van Duwo) het wooncomplex destijds verhuurde als jongerenhuisvesting en dat ook Duwo als toegelaten instelling (statutair) meerdere doelgroepen heeft (dus niet alleen studenten), liet het hof niet meewegen. In Uilenstede worden al sinds de jaren tachtig – en nog steeds – woningen beschikbaar gesteld voor (Amstelveense) jongerenhuisvesting.

Persoonsgegevens

Doordat de betreffende huurders een beroep deden op de privacy en geen persoonlijke gegevens wilden verstrekken, heeft het hof naar eigen zeggen slechts in beperkte mate een belangenafweging kunnen maken. Die is in het nadeel van de huurders uitgevallen. Het hof heeft niet kunnen vaststellen of de huurders nog student zijn of anderszins behoren tot de statutaire doelgroepen van Duwo. Het hof heeft dat slechts ´verondersteld´, net als dat het veronderstelde dat er passende vervangende woonruimte beschikbaar is. Duwo hoeft geen verhuiskostenvergoeding te betalen.

Cassatie

De huurders zijn veroordeeld in de kosten voor de rechtsgang die Duwo heeft gemaakt à € 2500,-. Zij overwegen cassatie. ‘Decennialang de zaak laten versloffen en nu mensen op straat zetten is niet redelijk. Het zijn mensen die nergens heen kunnen. Er is geen vervangende huisvesting in deze regio’, zijn enkele van de reacties op het online nieuwsforum van Uilenstede. Wat dit vonnis betekent voor de andere (ongeveer driehonderd) huurders zonder campuscontract op Uilenstede is nog niet bekend. Huurdersorganisatie Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU), die deze huurders tot nu toe heeft ondersteund, gaat dit verder onderzoeken.

Ook in Delft…

In Delft en Utrecht dienen soortgelijke zaken. In Delft wilde Duwo 13 huurders zonder campuscontracten de huur opzeggen. De Delftse kantonrechter oordeelde in februari 2011 tegengesteld aan zijn Amsterdamse collega en wees de vordering van Duwo toe. Ook in Delft werd hoger beroep ingesteld. Dit keer door de huurders. Bij het gerechtshof Den Haag is het arrest in de Delftse zaak gepland op 9 oktober 2012.

…en in Utrecht

Inmiddels worden ook 2500 reguliere huurders van studentenhuisvester SSH Utrecht met huisuitzetting bedreigd. De kantonrechter in Utrecht heeft bij vonnis op 29 februari dit jaar vier reguliere huurders op universiteitsterrein De Uithof veroordeeld tot huisuitzetting. Er is hoger beroep ingesteld.

huurcontract
huurrecht
jongeren
rechtszaak
studentenhuisvesting

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen