Huurders Mozaïek Wonen fel tegen huurverhoging

3 mei 2017

Huurdersvereniging Beter Wonen Gouda (Bewogo) is fel gekant tegen het huurverhogingsvoorstel van verhuurder Mozaïek Wonen. Tegen de afspraken in wil de corporatie de huren tot ruim boven inflatie verhogen.

Huisjes op stapels euromunten

Mozaïek Wonen heeft voorgesteld de huren voor 700 huurders met een midden of hoger inkomen met 3,3 procent te verhogen. De andere huurders krijgen een huurstijging tussen 0,3 en 0,8 procent. Volgens Beter Wonen schendt Mozaïek Wonen hiermee de afspraken die over de huurverhoging zijn gemaakt tijdens de fusiebesprekingen.

Afspraak geschonden

Secretaris Peter Paul Jaspers van Beter Wonen Gouda: ‘Wij zijn met de fusie akkoord gegaan op voorwaarde dat de huurverhoging gematigd zou zijn, zonder inkomensafhankelijke huurstijgingen. Ons positieve advies was voor de Autoriteit Wonen en de minister mede reden om groen licht te geven voor de fusie. Die afspraak is nu door directeur-bestuurder Ron de Haas geschonden.’

‘Korting’

In het AD van 2 mei zegt Ron de Haas ‘geen applaus te verwachten voor de huurverhogingen, maar wel begrip voor onze overwegingen.’ Volgens De Haas liggen de huren bij Mozaïek Wonen ongeveer 25 procent lager dan voor vergelijkbare woningen op de vrije markt. Hij noemt dit een ‘korting ‘ op de markthuur en hij vindt het ‘redelijk om huurders die meer inkomen hebben, iets minder korting te geven.’ Jaspers: ‘Voor Bewogo geldt dat de kwaliteit van de woning moet maatgevend zijn voor de hoogte van de huurprijs. Een corporatie moet niet doen aan inkomenspolitiek.’

Gematigd huurbeleid

De Haas wil met Beter Wonen Gouda praten over maximale huren van 800 euro. Beter Wonen wil niet hoger gaan dan de liberalisatiegrens van 710 euro. De huurdersvereniging wil voorkomen dat Mozaïek Wonen de extra huurinkomsten gaat gebruiken om mogelijke financiële tegenvallers  bij de fusie op te gaan vangen. Jaspers: ‘Via de prestatieafspraken met de gemeente proberen we een gematigd huurbeleid voor de komende jaren veilig te stellen.’

 

actie
betaalbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen