Persbericht

Huurders naar rechter over inkomensafhankelijke huurverhoging

4 april 2013

Een bewonerscommissie uit Weert is met steun van de Woonbond een gerechtelijke procedure gestart tegen verhuurder ASR. Die wil zonder voorafgaand overleg met de huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging invoeren van maximaal 6,5%. Volgens de bewonerscommissie en de Woonbond mag dat niet.

De commerciële verhuurder ASR uit Utrecht meent dat ze een inkomensafhankelijke huurverhoging kan invoeren zonder eerst te overleggen met de huurdersvertegenwoordiging en hun advies af te wachten. Volgens de bewonerscommissie is dat in strijd met de Overlegwet.

Overleg bij beleidswijziging

In de Wet op het overleg huurders verhuurders (Overlegwet) staat dat verhuurders bij beleidswijzigingen hun huurdersorganisatie of bewonerscommissie moeten informeren. Als deze huurders over de beleidswijziging willen overleggen en adviseren, moet de verhuurder daaraan tegemoet komen.

Herhaaldelijk verzoek tot overleg

De bewonerscommissie heeft herhaaldelijk aan ASR laten weten overleg te willen en schriftelijk advies te willen uitbrengen over het voornemen van ASR om de huren per 1 juli op basis van het inkomen van de huurders extra te verhogen, tot wel 6,5%. Maar de ASR ziet dit niet als een beleidswijziging en weigert overleg.

Inkomensafhankelijke huurverhoging is beleidswijziging

Volgens de bewonerscommissie is een inkomensafhankelijke huurverhoging wel degelijk een beleidswijziging. Want daarmee wil de ASR ander beleid voeren dan in voorgaande jaren, toen een inkomensafhankelijke huurverhoging niet mogelijk was. Omdat ASR niet op het verzoek van de bewonerscommissie ingaat, wordt nu de rechter ingeschakeld.

Recht op overleg en advies niet erkend

De bewonerscommissie en de Woonbond vinden het kwalijk dat de verhuurder het recht van de huurders op overleg en advies niet erkent, en daarmee in strijd met de Overlegwet handelt. De Rechtbank Limburg is door de huurders nu verzocht uitspraak in dit geschil te doen.

betaalbaarheid
huurdersorganisatie
inkomensafhankelijke huurverhoging
overlegwet
rechtszaak

Persvoorlichter

Woonbond - afdeling communicatie
Contactformulier

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen