Huurders riskeren huisuitzetting in Rotterdam

10 april 2017

Rotterdamse huurders komen regelmatig in de problemen door de lange wachttijden bij de gemeente Rotterdam voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning. Die is noodzakelijk vanwege de Rotterdamwet. Ondanks terugkerende kritiek, blijft de stad de Rotterdamwet omarmen.

Binary Data Afrikaanderwijk in Rotterdam
Afrikaanderwijk in Rotterdam

In juli 2006 werd de Rotterdamwet (officieel de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek) ingevoerd in Rotterdam. Artikel 8 van de wet biedt gemeenten de mogelijkheid de instroom van bevolkingsgroepen in aangewezen wijken te beperken. Simpel gezegd weert de wet mensen die een sociale huurwoning (van een particulier of corporatie) willen huren maar geen inkomen hebben uit werk, pensioen of studiefinanciering. Sinds 1 januari 2017 is de wet uitgebreid met de mogelijkheid potentiële huurders en hun kinderen te screenen op overlastgevend en crimineel gedrag. In Rotterdam wordt de wet toegepast in vijf wijken in Zuid en een aantal straten in West. Inmiddels maken ook andere gemeenten gebruik van de Rotterdamwet.

Voorrang hogeropgeleiden

De Rotterdamse wethouder Wonen Ronald Schneider zou graag zien dat ook mensen met een laag opleidingsniveau geweerd kunnen worden met de Rotterdamwet. Mensen met een hoger opleidingsniveau moeten voorrang krijgen, vindt hij.

Rotterdamwet is mislukt

Overigens publiceerde de Universiteit van Amsterdam eind november een vernietigend rapport over de Rotterdamwet in opdracht van het ministerie van BZK: De Rotterdamwet heeft inderdaad geleid tot verandering in verhuisgedrag en bevolkingssamenstelling, maar niet bijgedragen aan een aantoonbare verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in buurten. In die zin kan de Rotterdamwet als mislukt worden beschouwd.

Lange wachttijden huisvestingsvergunningen

Randstad Vandaag, een online tijdschrift van de Erasmusuniversiteit, ontdekte bovendien dat ook huurders die voor een huisvestingsvergunning in aanmerking komen, in de problemen kunnen komen. Huurders moeten soms een maand wachten voordat er een afspraak voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning kan worden ingepland via de website van de gemeente. Vervolgens kan het tot zes weken duren voordat de gemeente een besluit neemt over het wel of niet verlenen van de vergunning.

Urgent woningzoekenden riskeren huisuitzetting

Als een huurder in de tussentijd, bijvoorbeeld door dringende omstandigheden, het huurcontract al tekent, riskeert zij of hij illegale bewoning en een huisuitzetting door de gemeente. 'De Rotterdamse Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld herkent het probleem', schrijft Randstad Vandaag. 'Zij krijgt vooral veel klachten van mensen die onverwachts de vergunning niet toegewezen krijgen en gedwongen hun woning uit moeten.'

Rotterdamwet geeft machtspositie aan verhuurder

Verhuurders mogen woningen officieel niet verhuren aan huurders zonder huisvestingsvergunning. Het kan ze op boetes tot 18.000 euro komen te staan. In de praktijk sluiten kleine particuliere verhuurders regelmatig contracten met huurders die nog geen huisvestingsvergunning hebben aangevraagd. Soms zijn verhuurders zich niet bewust van de regels. Soms maken ze er juist misbruik van, zo constateerde de Rotterdamse sociaal advocaat Carrie Jansen . Een verhuurder kan namelijk ook weigeren een verhuurdersverklaring af te geven waardoor de gemeente weer geen huisvestingsvergunning verstrekt.

Toch uitbreiden

De gemeente Rotterdam erkent dat de wachttijden voor de huisvestingsvergunning soms hoog zijn. Dat weerhoudt haar er niet van om de Rotterdamwet dit jaar in meer wijken te willen toepassen.

leefbaarheid
verhuurdersverklaring

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen