Huurders tegen Donnerpunten in schaarstegemeenten

18 januari 2012

Helaas is het op landelijk niveau (nog) niet gelukt om het kabinet tegen te houden want sinds 1 oktober 2011 zijn de 15 of 25 extra wws-punten in 140 ‘schaarste’-gemeenten doorgevoerd. Maar op lokaal niveau ligt er een nieuwe kans het tij te keren. Help mee en houd huren betaalbaar in HEEL Nederland!

Houd huren betaalbaar in heel Nederland
Beeldmerk van de Woonbondactie "Houd huren betaalbaar in heel Nederland"

Huurdersorganisaties hebben op basis van de Overlegwet het recht om in overleg te gaan met hun verhuurder over het huurbeleid en (desnoods ongevraagd) gekwalificeerd advies uit te brengen. De verhuurder kan alleen met zwaarwegende argumenten van afwijken van zo’n advies.

Huurdersorganisaties kunnen dus ook advies uitbrengen over het wel of niet ‘verzilveren’ van de 15 of 25 extra wws-punten (de zogenaamde 'Donnerpunten'). Dit heeft namelijk grote gevolgen voor de huur die een verhuurder aan nieuwe huurders mag vragen: bij 15 punten kan deze € 73,- per maand hoger zijn, bij 25 punten maar liefst € 123,-.

Ook zittende huurders

Maar ook huidige huurders kunnen het merken, bijvoorbeeld omdat een huurverlagingsprocedure bij de huurcommissie minder gunstige gevolgen heeft. En ook zittende huurders met een inkomen boven de € 43.000,-, die te maken zullen gaan krijgen met huurverhogingen van 5 procent boven inflatie, kunnen de extra wws-punten al direct gaan voelen. Hun huren mogen (sneller) doorstijgen naar de maximaal redelijke huurprijs, die door de ‘Donnerpunten’ dus flink hoger komt te liggen. Zij worden als zogenaamde (en vermaledijde) ‘scheefwoners’ in de schaarstegebieden dus dubbel getroffen.

Niet verplicht

Verhuurders zijn helemaal niet verplicht de extra wws-punten te benutten. Minister Donner zei dat het ‘ook zo’n vaart niet zal lopen’. Maar de signalen die de Woonbond ontvangt, stemmen allerminst gerust. Daarom roept de Woonbond alle huurdersorganisaties in de schaarstegebieden op om zich uit te spreken tegen de ‘Donnerpunten’.

Regiobijeenkomsten

In het kader van de actie ‘Houd huren betaalbaar in HEEL Nederland’ heeft de Woonbond specifiek over dit onderwerp twee regiobijeenkomsten georganiseerd. Op het programma staan een inleiding met een toelichting van het beleid van de ‘Donnerpunten’ en wat verhuurders in het land ermee doen, en overtuigende argumenten en bruikbare strategieën om een verhuurder om geen gebruik te laten maken van de 15/25 punten en het algemeen huurprijsniveau niet te verhogen. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis.:

betaalbaarheid
huurdersorganisatie
overlegwet
puntenstelsel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen