Huurders in Uden en Volkel eisen zeggenschap over hun woningen

29 september 2021

Bewoners in Uden overhandigden hun wethouder duizend handtekeningen tegen de sloopplannen voor 76 betaalbare woningen. Zij eisen zeggenschap in de plannen voor hun woningen.

Sloop van woningen
Bewoners in Uden willen niet dat hun woningen -net als op deze elders genomen foto- worden gesloopt.

Woningcorporatie Area wil 76 betaalbare huurwoningen in Volkel en Uden slopen en bracht de huurders daar afgelopen maart van op de hoogte. De bewoners waren daar onaangenaam door verrast, mede omdat eerder was aangekondigd dat er gerenoveerd zou worden.

Duizend handtekeningen

Vorige week overhandigden huurders ruim duizend handtekeningen tegen de sloop aan de Udense wethouder wonen Franko van Lankvelt. Zij vragen steun van de wethouder en de gemeenteraad en willen zeggenschap in de plannen voor hun wijk. Zij zetten hun advies aan de wethouder en verhuurder kracht bij met een volkshuisvestelijke en juridische analyse van de Woonbond.

Bewoners niet betrokken bij de planvorming

De bewoners zijn boos over dat zij niet zijn betrokken bij de onderzoeken en afwegingen die hebben geleid tot dit sloopbesluit van Area over hun woningen. Area geeft aan dat zij de bewoners wél wil betrekken bij het vervolg. Maar een groot deel van de bewoners is daar niet aan toe. Zij willen dat de toekomstmogelijkheden van hun woningen samen met hen nader worden onderzocht. Sloop/nieuwbouw mag dan een van de scenario’s zijn, niet de vooropgestelde uitkomst.

Geen juridische basis voor ontbinding huurcontract

Volgens de Woonbond is de volkshuisvestelijke motivatie van Area voor de sloop flinterdun. Ook is er op dit moment geen juridische basis voor de vroegtijdige ontbinding van de huurovereenkomsten op basis van ‘dringend eigen gebruik’, waar Area voor gekozen heeft. Sterker, de onderbouwing van Area bevat zelfs onjuistheden, aldus de juristen van de Woonbond.

Sloop-nieuwbouw is ook renovatie

Onder renovatie wordt op grond van artikel 7:220 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek ook sloop met vervangende nieuwbouw verstaan. Het gevolg is dat Area bij sloop met vervangende nieuwbouw een renovatievoorstel aan de huurders kan doen. Tenminste 70% van de huurders zal dan met het renovatievoorstel moeten instemmen om de renovatie te kunnen realiseren.

Ongemotiveerde keuze voor eenzijdige huuropzegging

Area kiest echter bewust om eenzijdig de huurovereenkomsten op te zeggen op grond van de wettelijke opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’. In een brief aan de gemeenteraad verdedigt Area deze keuze door ongemotiveerd te stellen dat het draait om noodzaak en niet urgentie.

Zwaard van Damocles

Het gevolg van deze bewuste keuze is dat deze huuropzegging de bewoners gedurende een lange periode als dreigend zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Dit heeft uiteraard veel impact op mensen. Bewoners vertellen dat Area heeft aangegeven dat zij pas over tenminste vijf jaar de sloop- of bouwactiviteiten in Uden en Volkel verwacht.

Start de planvorming opnieuw mét bewoners

De Woonbond adviseert Area daarom de planvorming opnieuw te starten en dit keer met de gemeente en de bewoners samen – en zonder een claim te leggen op de uitkomst. Met deze notitie van de Woonbond in de hand riepen de bewoners de Udense gemeenteraadsleden op om hen te steunen. Tot die tijd zou de gemeente geen sloopvergunning moeten toestaan.


Themadossier Sloop en renovatie

In het Themadossier Sloop en renovatie lees je meer over de rechten van huurders bij sloop, renovatie en groot-onderhoud. En over waarom het belangrijk is samen op te trekken als bewonerscommissie.

renovatie
sloop

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen