Huurders vrije sector moeten verhuizen

23 november 2016

Betaalbaarheid is een hot topic in de sociale huursector. Maar ook in de commerciële huursector kan niemand er meer om heen: Grote groepen huurders in de vrije sector kunnen of willen de torenhoge huren niet meer opbrengen en moeten verhuizen. Huurdersorganisaties slaan alarm.

Binary Data Java eiland Amsterdan
Java eiland Amsterdam

Bijna zes op de tien huurders van vastgoedbelegger Bouwinvest op het Java-eiland in Amsterdam, heeft plannen om binnen twee jaar te verhuizen. Omdat zij de woning te duur vinden. Dat blijkt uit een raadpleging die Huurdersvereniging JR Java in samenwerking met het WKA heeft gehouden onder meer dan 700 huurders van Bouwinvest. Het gaat grotendeels om vrije sector huurwoningen, deels om seniorenappartementen en een aantal sociale huurwoningen.

Maximale huurverhogingen jagen huurders weg

JR Java was verontrust over de grote stijging van de huurprijzen. ‘Bouwinvest voert al jaren de maximale huurverhoging door wat in onze vrije sectorhuurwoningen neerkomt op 5 procent plus inflatie’, zegt Alex Leenders van JR Java. ‘Ieder jaar leggen wij bij Bouwinvest argumenten op tafel waarom maximale huurverhogingen niet verstandig zijn. Maar Bouwinvest doet daar niets mee. Hun aandeelhouders moeten de pensioenen op peil houden en daarom gaan ze voor de maximale huurverhogingen. Dat is hun repliek.’

Leefbaarheid Java-eiland onder druk

Maar de huurdersraadpleging toont aan dat het merendeel van de Java-eiland bewoners wil verhuizen omdat het te duur voor ze wordt. 43 Procent van de ge-enquêteerden betaalt 30 à 40 procent van zijn of haar netto-inkomen aan kale huur. En een kwart zit al boven de 40 procent. 95 Procent van de huurders zegt zich zorgen te maken over de toekomstige betaalbaarheid.

Ondertussen wordt er heel veel verhuisd op het Java-eiland. En vertrekken er steeds meer bewoners die eigenlijk liever zouden blijven in hun geliefde buurt. Na verhuizing worden de huren standaard met soms honderden euro’s verhoogd. Nieuwe bewoners zijn expats of jongeren die een woning delen. De leefbaarheid op het Java-eiland staat onder druk, waarschuwt JR Java.

Betaalbaarheidsonderzoek door Vesteda Platform

Ook het Vesteda Platform, de vereniging van Vesteda-huurdersorganisaties, deed een soortgelijk onderzoek naar betaalbaarheid onder duizenden huurders in heel Nederland. Later dit jaar publiceert het Vesteda Platform de resultaten.

Het Vesteda Platform maakt deel uit van de Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms (GPHP) die de huurdersorganisaties verenigt van grote commerciële verhuurders (Amvest, DeltaLloyd, Achmea, Bouwinvest, CBRE, Stienstra en Vesteda). Gezamenlijk vertegenwoordigen zij 60 à 70 procent van alle commerciële huurders in Nederland. De voorzitter van de GPHP heeft de andere huurdersplatforms opgeroepen om een soortgelijk onderzoek naar betaalbaarheid onder al deze huurders te overwegen.

betaalbaarheid
commerciële verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen