Persbericht

Huurders willen behoud maximumhuur bij tijdelijke verhuur

14 maart 2013

Het kabinet wil de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur verruimen door de wettelijke maximumhuur af te schaffen voor woningen die te koop staan. Huurders zijn het daar absoluut niet mee eens. Dat blijkt uit een ledenraadpleging van de Woonbond.

Huurders in Nederland staan niet afwijzend tegenover verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Zij willen wel dat hier een verbetering van positie van tijdelijke bewoners tegenover staat. Een en ander blijkt uit een digitale ledenraadpleging die de Woonbond in het najaar van 2012 hield. In totaal gaven 343 lidorganisaties en 1014 persoonlijke leden via internet hun mening.

De leden van de Woonbond ondersteunen de maatregel om panden zonder woonbestemming langdurig tijdelijk te verhuren. Nu kan er voor leegstaande kantoren en scholen voor maximaal 5 jaar een vergunning voor tijdelijke verhuur worden afgegeven. De minister wil hier maximaal 10 jaar van maken. Hierdoor wordt het voor verhuurders aantrekkelijker om deze gebouwen geschikt te maken als woonruimte.

Rechtsbescherming essentieel

Verruiming van tijdelijke verhuur mag niet ten koste gaan van de rechtsbescherming van huurders. Maar als hier verbetering voor (groepen) tijdelijke bewoners tegenover staat, vindt 84% van de lidorganisaties en 83% van de persoonlijke leden het acceptabel. Goede maatregelen om de positie van tijdelijke bewoners te verbeteren zijn: recht op vervangende woonruimte voor langdurig tijdelijke huurders en ouders met kinderen, verlenging van de opzegtermijn voor tijdelijke contracten en verbetering van de rechtspositie van antikraakbewoners.

Tweede Kamer

Vandaag behandelt de Tweede Kamer de wijzigingen van de Leegstandwet. De Woonbond heeft veel bezwaren tegen de maatregel om de maximumhuurprijs los te laten bij tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. In het voorstel van het kabinet geldt voor deze woningen geen huurprijsbescherming meer en is er geen maximumhuurprijs op basis van het woningwaarderingssysteem. Ook de mogelijkheid om de hoogte van de huur voor te leggen aan de Huurcommissie vervalt. Zeker in schaarstegebieden kan dit tot torenhoge huren leiden.

leegstand
puntenstelsel
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen