Huurders winnen rechtszaak over kosten huurcontract

17 april 2012

De Hoge Raad heeft de uitspraak van de rechtbank bekrachtigd dat Ymere te veel administratiekosten vroeg bij het afsluiten van een nieuw huurcontract. De Hoge Raad bevestigt dat alleen kosten voor zaken als eenvoudig voorlichtingsmateriaal, aanvragen van een huisvestingsvergunning en een naamplaatje als redelijk worden beschouwd.

Rechtszaak

Op 29 juni 2010 was Ymere in Hoger Beroep veroordeeld om voor nieuwe huurders van het complex Nellestein de gevraagde verhuurkosten te beperken tot € 26,50. Het hof is van oordeel dat de gevraagde € 125 te veel was.

Door deze uitspraak is nu helder dat alle verhuurders in heel Nederland zich terughoudend moeten opstellen bij het in rekening brengen van kosten bij het afsluiten van een nieuw huurcontract. De Hoge Raad geeft aan dat dit extra geldt voor corporaties vanwege hun taak lagere inkomens te huisvesten. Maar de uitspraak heeft ook consequenties voor verhuurkosten voor de vrije sector huur en voor particuliere verhuurders.

In Amsterdam was onder druk van de eerdere uitspraak al overeenstemming bereikt over de in rekening te brengen verhuurkosten door corporaties. Alle corporaties hebben per 1 januari 2012 de verhuurkosten verlaagd tot € 56,50. Huurders en verhuurders zijn het eens geworden dat dit bedrag redelijk is. De Huurdersvereniging Amsterdam wil op basis van deze uitspraak dat de verlaagde verhuurkosten met terugwerkende kracht tot 1 juli 2010 gelden. Het was de Bewonersvereniging Nellestein die in 2007 met deze rechtszaak tegen Ymere is begonnen. Later heeft zij daarbij steun gekregen van de Huurdersvereniging Amsterdam en de Woonbond.

huurcontract
huurdersorganisatie
rechtszaak

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen