Huurders030 gaat belangen Utrechtse huurders behartigen

23 mei 2017

Zondag 21 mei is Huurders030 van start gegaan, een stedelijk overleg dat de belangen van de huurders in Utrecht behartigt. Doel is een stad met voldoende betaalbare, goede huurwoningen, ook in het centrum.

oprichting Huurders030
Voorzitter Lauren Bruijning van Huurders030

Ook wil Huurders030 de stedelijke samenwerking van huurders  en hun organisaties stimuleren. Zo'n vijftig belangstellenden kwamen op de startbijeenkomst af in Parnassos aan de Kruisstraat. Huurders030 is de opvolger van De Bundeling die vorig jaar werd opgeheven. Nagenoeg alle huurdersorganisaties van de Utrechtse woningcorporaties zijn vertegenwoordigd in Huurders030, op die van Portaal na.

Betaalbaar en goed wonen

Voorzitster Lauren Bruijning deed de aftrap: ‘Wat Huurders030 is eigenlijk vrij simpel: wij willen dat alle huurders in deze stad een betaalbare en goed woning kunnen vinden en houden; en liefst in een leuke buurt. Dat is de kern voor veel huurders en daar maken wij ons sterk voor. Utrecht is niet alleen een stad voor de elite.’

Tweedeling dreigt

Directeur Ronald Paping van de Woonbond is blij met de oprichting van Huurders030. ‘Wij waren zeer teleurgesteld dat De Bundeling ter ziele ging, dus het is mooi als er iets nieuws ontstaat, juist hier. Utrecht is heel populair, onder meer omdat het centraal ligt, maar dat heeft effecten op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen. Er dreigt een tweedeling in de stad, kijk maar naar Wilhelminapark versus Overvecht.'

Draagvlak zoeken

In eerste instantie wil Huurders030 zich profileren als nieuwe organisatie en draagvlak zoeken bij belangrijke partijen, zoals de gemeente en de huurders. Speciale groepen zoals jongeren, ouderen, gehandicapten, bewoners van zorginstellingen en statushouders hebben de bijzondere aandacht van Huurders030.

Themagroepen

Met Themagroepen wil Huurders030 alle huurders de mogelijkheid geven mee te denken over beleidszaken. De eerste themagroepen gaan over betaalbaarheid en duurzaamheid. Huurders030 gaat een rol spelen bij het maken van Prestatieafspraken tussen de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties.

 

belangenbehartiging
huurdersorganisatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen