Huurdersnetwerk maakt gehakt van Woonvisie Rotterdam

16 oktober 2015

De beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen is in het geding met de nieuwe Woonvisie die de gemeente Rotterdam heeft opgesteld. Dat is de zorgelijke conclusie van het Huurdersnetwerk Rotterdam in oprichting.

Straat in het Rotterdamse Nieuw Crooswijk
Straat in het Rotterdamse Nieuw Crooswijk

Deze coalitie van vooralsnog acht huurdersorganisaties van verschillende verhuurders uit Rotterdam, publiceerde in september hun gezamenlijke zienswijze op een conceptversie van de Woonvisie Rotterdam – koers naar 2030. Ook andere huurders- en bewonersorganisaties in Rotterdam hebben de zienswijze van het Huurdersnetwerk inmiddels onderschreven.

Leegstand en braakliggende terreinen

De gemeente Rotterdam is al vele jaren bezig met het verkleinen van de (sociale) betaalbare woningvoorraad en het vergroten van de (particuliere) middeldure en dure woningvoorraad. De huurdersorganisaties hebben daar geen goede ervaringen mee.

'Met veel nieuwbouwprojecten is ingezet op een te hoog segment, wat heeft geleid tot (grote) leegstand, tot noodgedwongen verlaging van zowel huur- als koopprijzen en tot jarenlange braakliggende terreinen zoals in Crooswijk, Delfshaven en Bospolder', schrijven zij.

Particuliere sector

Rotterdam wil met name zijn voorraad betaalbare corporatiewoningen verminderen met 24.000. Daar zou een lichte toename van het aantal betaalbare huurwoningen in de particuliere sector tegenover staan. Maar de particuliere voorraad vorm juist een groot zorgpunt in Rotterdam, zo meldt de gemeente zelf regelmatig in de media en bij de rijksoverheid.

Rotterdam heeft veel last van huisjesmelkers, slecht onderhoud, (illegale) kamerverhuur en pensionvorming en hoge energielasten door het ontbreken van investeringen in energiebesparing. 'In de woonvisie staat echter weinig concreets over de aanpak en verbetering van de particuliere voorraad en een betere bescherming van huurders in deze sector', merkt het Huurdersnetwerk op.

Toename vraag naar betaalbare huur

De gemeente sluit haar ogen voor de tendensen die landelijk tot een serieuze toename van de vraag naar betaalbare woningen zal leiden. Zoals de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens, vergrijzing, inkomensterugval (bij pensioenen) en meer vluchtelingen en statushouders door oorlogen buiten Europa. Tot verbijstering van de huurdersorganisaties gaat Rotterdam er desalniettemin vanuit dat de 'primaire doelgroep' voor corporatiewoningen (mensen met recht op huurtoeslag) met een huidige omvang van 124.000 huishoudens, tot 2030 gelijk zal blijven.

Rotterdam wil graag dat regiogemeenten zoals Barendrecht meer sociale woningen toevoegen zodat een deel van de Rotterdammers met lage inkomens daar terecht kan. Hier is in het verleden niets van terecht gekomen. 'Waarom zouden de regiogemeenten nu wel harder lopen en afspraken willen maken?' vraagt het Huurdersnetwerk zich af.

Ook van andere veronderstellingen in de Woonvisie, maakt het Huurdersnetwerk gehakt. 'Een groot deel van de huurders in Rotterdam kampt al met betalingsproblemen en zal dankzij deze Woonvisie en het al ingezette gemeentebeleid verder in de problemen komen', concludeert het netwerk en vraagt de gemeente de Woonvisie aan te passen.

beschikbaarheid
huurdersorganisatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen