Huurdersorganisaties hebben gekwalificeerd adviesrecht huurbeleid

20 januari 2012

Veel huurdersorganisaties worden door hun verhuurder niet betrokken bij wijzigingen van het huurbeleid, wat strijdig is met de Overlegwet. Dat werd duidelijk tijdens een goedbezochte themabijeenkomst die de Woonbond deze week organiseerde.

Huisje van eurobiljet

​De Woonbond roept lokale huurdersorganisaties op maximaal gebruik te maken van hun adviesrecht. U hoeft niet in te stemmen met wijzigingen in het huurbeleid die bedoeld zijn om de huurinkomsten van verhuurders sterk te vergroten.

Zoals bekend voerde het kabinet per 1 oktober 2011 een nieuwe huurmaatregel in. Door een aanpassing van het Woningwaarderingsstelsel mogen verhuurders in 140 schaarstegemeenten veel hogere huren vragen voor woningen die opnieuw verhuurd worden. Daarnaast wil het kabinet per 1 juli 2012 verhuurders ook nog eens de mogelijkheid geven om extra huurverhogingen van 5% te vragen aan huishoudens met een belastbaar inkomen boven de € 43.000. De politiek biedt deze mogelijkheden, maar dat betekent volgens de Woonbond niet dat verhuurders deze mogelijkheden ook moeten benutten.

Adviesrecht volgt uit Overlegwet

Volgens de Overlegwet hebben huurdersorganisaties recht op gekwalificeerd advies bij het wijzigen van het beleid over huurprijzen. De Overlegwet is daar volstrekt helder over.  Zonder adviestraject kunnen nieuwe maatregelen niet worden ingevoerd.

Woonbond tegen huurmaatregelen kabinet

De Woonbond is tegen de huurmaatregelen van dit kabinet. De extra woningwaarderingspunten leiden tot torenhoge huren, blokkeren de doorstroming, en zorgen ervoor dat veel woningen van de gereguleerde sector in de geliberaliseerde sector terecht komen. De extra huurverhogingen voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro betekent een grote aantasting van de privacy voor alle huurders en gaat gepaard met willekeur. Zo wordt de huurverhoging niet ongedaan gemaakt als het inkomen onder de 43.000 daalt en wordt ook geen rekening gehouden met de samenstelling van het huishouden.

Discussie met huurdersorganisaties

In maart organiseert de Woonbond weer Provinciale Vergaderingen voor zijn lidorganisaties. Daar zal uitvoerig gesproken worden over de beste manier om met de nieuwe huurmaatregelen om te gaan. Wat moet het standpunt zijn over de streefhuren (de huurprijs die wordt gevraagd bij nieuwe verhuringen als percentage van de wettelijke maximumhuur). Welke onderhandelingsopties zijn er? Hoe kunnen huurdersorganisaties extra ondersteund worden in het overleg met de verhuurder?

betaalbaarheid
huurdersorganisatie
overlegwet
puntenstelsel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen