Huurdersvereniging in Gulpen gestraft voor bewonersactiviteiten

29 november 2013

Een huurdersorganisatie die voor de rechter wordt gesleept vanwege het organiseren van een bewonersactiviteit? Het overkwam de vereniging HuurdersBelang Cour de Galouppe van een seniorencomplex in het Zuid-Limburgse Gulpen. Zij mochten van hun verhuurder Woningstichting Gulpen geen bewonersdiner houden in de hal van het complex. Tot ontsteltenis van de huurders, heeft de rechter de verhuurder nu in het gelijk gesteld.

Activiteitenverbod Gulpen

Woningstichting Gulpen is op 13 november door de kantonrechter Maastricht in het gelijk gesteld over het gebruik en zeggenschap van de gemeenschappelijke ruimten van het seniorencomplex dat werd geopend in 2009. De galerijen, gangen, trappenhuizen alsmede de op de tweede verdieping gelegen binnenplaats (vide) zijn volgens de rechter weliswaar onderdeel van 'het gehuurde', maar hun bestemming is 'verkeersruimte'. Zij mogen dus uitsluitend worden gebruikt om zich 'van en naar de gehuurde woning' te begeven. Alle overige gebruik is niet toegestaan zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de woningstichting Gulpen, op straffe van een dwangsom van € 500,- per overtreding (tot een maximum van € 10.000,-).

De huurdersvereniging van het seniorencomplex beschouwt de hal en de binnenplaats onderdeel van het gehuurde en vindt daarom dat de bewoners het mogen gebruiken; ze betalen er immers voor. Toch is het gebruik van de hal vanaf het begin een twistpunt geweest. De huurdersvereniging organiseert er maandelijks een koffieochtend en sporadisch activiteiten zoals een modeshow, een gezamenlijke Sinterklaas en Kerst, een Nieuwjaarsborrel, gezamenlijk voetbalkijken en een carnavalsfeest. Daarnaast gebruikt een paar bewoners de hal om af en toe een kaartje te leggen. Dat alles om vereenzaming van de vele alleenstaande ouderen te voorkomen. In 2012 heeft de gemeente Gulpen-Wittem de huurdersvereniging een vrijwilligersprijs gegeven voor deze activiteiten.

Toestemming

Maar de woningstichting wilde dat er door de huurdersvereniging toestemming gevraagd zou worden voor alle activiteiten, inclusief de 'spontane activiteiten' zoals het kaartje leggen in de hal. 'Diverse huurders die niet deelnemen aan de activiteiten van de vereniging hadden klachten ingediend tegen de activiteiten betreffende geluidsoverlast, slechte bereikbaarheid van hun woningen, inbreuk op hun privacy en verstoring van hun woongenot', verklaart Jo Kostons, directeur van de woningstichting. 'De vereniging hield zich niet aan eerder gemaakte afspraken en gebruikte de hal naar believen en bracht zonder overleg en dus ook zonder toestemming wijzigingen aan de ruimte en gebruikte zonder toestemming elektriciteit van het algemene net waarvoor alle huurders servicekosten betalen. Dus ook de huurders die niet gediend waren van de activiteiten.'

Draagvlak

De huurdersvereniging wilde niet verantwoordelijk gesteld worden voor mensen die spontaan een kaartje leggen in de hal. Noch heeft de huurdersvereniging klachten ontvangen over geluidsoverlast, altijd rekening gehouden met de vluchtwegen in de hal en extra tapijt aangeschaft om over de vloer te leggen als er activiteiten waren. Bovendien wordt de huurdersvereniging gesteund door een ruime meerderheid (negen op de tien) van de bewoners in het seniorencomplex. Eerder deze maand haalde de vereniging nog € 680,- bij alle huurders op in een collecte ter ondersteuning van hun activiteiten. Volgens een woordvoerder van HuurdersBelang Cour de Galouppe zijn er nooit afspraken tussen de woningstichting en de vereniging gemaakt, alleen 'dictaten opgelegd': 'Die hebben wij niet opgevolgd omdat wij oprecht van mening waren, na inwinning van deskundige juridische adviezen van de Nederlandse Woonbond en ook het juridisch loket, dat niet wij, maar de woningstichting de artikelen in ons huurcontract verkeerd interpreteerde. Wij beweerden dat alle gemeenschappelijke ruimten bij het gehuurde horen en de woningstichting bestreed dat. De rechter heeft ons op dit punt gelijk gegeven.'

Naar de rechter

HuurdersBelang Cour de Galouppe werd begin dit jaar door de woningstichting voor de rechter gesleept vanwege het organiseren van een driegangendiner in de hal. De woningstichting had daar geen toestemming voor gegeven, onder andere omdat er in de hal geen voorzieningen zijn 'zoals in een restaurant verplicht is', aldus Kostons. 'Los van het feit dat het aannemelijk was dat betreffend diner zou kunnen leiden tot overlast (geluid en geur) voor overige bewoners en vervuiling, werd ook de veiligheid voor alle bewoners in gevaar gebracht. Eventuele hulpverleningsdiensten zouden immers hinder kunnen ondervinden i.v.m. de bereikbaarheid van appartementen.'

Schending van uw huurcontract

De woningstichting dreigde niet alleen met een kort geding, maar Kostons stuurde ook een brief aan alle huurders van de 69 appartementen. Daarin benadrukte hij dat zij het huurcontract zouden schenden als zij deelnamen aan het diner. Bovendien zou hij ze aansprakelijk stellen voor eventuele schade. De huurdersvereniging liet het diner op 26 april toch doorgaan, waarop de directeur samen met een deurwaarder verscheen. De twee kwamen niet om een vorkje mee te prikken, maar om foto’s te maken, het stroomverbruik te checken en om de huurdersvereniging mee te delen dat ze voor het gerecht werden gesleept.

Totaalverbod

De woningstichting Gulpen stuurde daags na het vonnis van 13 november jongstleden wederom een brief aan alle huurders met de mededeling nergens ooit meer toestemming voor te zullen verlenen en een beheerder opdracht te hebben gegeven toe te zien op naleving van het activiteitenverbod. 'Alle reeds door u geplande activiteiten zijn middels diverse brieven door ons verboden. De Sinterklaasavond, de Kerstviering, Nieuwjaars borrel en carnavalsbal alsook het spelen van kinderen, kaarten, koffiedrinken, gymmen, TV kijken enz. in de gemeenschappelijk ruimten zijn dus niet toegestaan. Om te voorkomen dat er in de toekomst wederom verschillen van inzicht zullen ontstaan, hebben wij besloten dat er geen toestemming meer wordt verleend voor activiteiten, van welke aard dan ook', aldus het bestuur van de woningstichting in een brief aan de huurders. Het totaalverbod op activiteiten is ingesteld 'om escalatie te voorkomen', aldus Kostons. Maar HuurdersBelang Cour de Galouppe heeft het gevoel te worden 'uitgemoord' en 'opgesloten' in een inrichting. Het vonnis van de rechtbank is volgens het bestuur de doodsteek voor de sociale samenhang binnen het complex. De vereniging beraadt zich momenteel op een hoger beroep.

huurdersorganisatie
rechtszaak

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen