Huurdersvereniging De Klink wint Stook je rijk-Trofee

21 november 2014

De Stook je rijk-Trofee 2014 voor huurdersorganisaties is dit jaar gewonnen door De Klink uit Nijmegen. Corporatie De Sleutels uit Leiden en de gemeenteraad van Den Haag wonnen de trofeeën in de andere categorieën. De drie winnaars hebben zich volgens de jury het beste ingezet voor energiebesparing in de huursector.

Een Stookjerijk-trofee voor vlnr Max van de Berg (De Klink), Gerda van den Berg (De Sleutels) en Tobias Dander (Gemeenteraad Den Haag).
Een Stookjerijk-trofee voor vlnr Max van de Berg (De Klink), Gerda van den Berg (De Sleutels) en Tobias Dander (Gemeenteraad Den Haag).

De trofeeën zijn gisteravond in Utrecht uitgereikt door de Woonbond, Natuur en Milieufederaties en Milieucentrum Rotterdam.

Actieve huurdersvereniging

Huurdersvereniging De Klink won de trofee vanwege haar zichtbaarheid in de lokale politiek. “Dit is een zeer actieve huurdersvereniging met goede bestuursleden,” aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. “Zij kennen de wegen naar de Nijmeegse politiek en pleiten al jaren met succes voor energiebesparing in de huurvoorraad van Portaal Nijmegen.” Zo regelde De Klink dat de corporatie een energiebesparingsanalyse heeft gemaakt. Dat leidde tot meetbare resultaten. De Klink werkt nu bijvoorbeeld samen met Portaal aan een project ‘zonnepanelen op huurdaken’. Daarnaast is het volgens de jury te prijzen dat De Klink werkt aan een nieuw platform van alle Nijmeegse huurdersverenigingen. Op die manier staan de huurdersverenigingen sterker bij onderhandelingen over nieuwe prestatieafspraken. Daarmee lopen zij vooruit op hoe het nieuwe drie partijenoverleg (tussen huurdersvereniging, corporatie en gemeente) ook volgens de Woonbond gestalte moet krijgen in de toekomst.

Project Stook je rijk

Stook je rijk is een project van de Natuur en Milieufederaties, de Woonbond en Milieucentrum Rotterdam. Bij het project Stook je rijk hebben in 2014 in twaalf gemeenten rondetafelgesprekken plaatsgevonden. Doel van dit lokaal driepartijenoverleg met raadsleden, corporaties en huurdersorganisaties uit de betreffende gemeente is energiebesparing in de huurvoorraad te bespreken en te versnellen.

Tempo moet omhoog

Dankzij de rondetafelgesprekken van Stook je rijk zijn de deelnemers zich bewust geworden van te lage lokale doelstellingen en een te laag tempo. De doelstellingen in de gemeentelijke woonvisies en prestatieafspraken komen nog niet overeen met die uit het Energieakkoord. Het tempo van de energiebesparing moet met gemiddeld vijftig procent omhoog. Toch lopen sommige corporaties al zeer goed op schema.

Meer transparantie nodig

Uit de rondetafelgesprekken kwam ook naar voren dat er meer transparantie nodig is over de voortgang van energiebesparing bij corporaties. De verslaglegging over energiebesparing in jaarverslagen is nog onder de maat. In de jaarverslagen wordt geen verband met de doelstellingen van het Energieakkoord gelegd. De Natuur en Milieufederaties vragen branchevereniging Aedes om hun leden aan te zetten hier meer werk van te maken. Ook willen zij meer inzicht in de investeringsplannen en prognose van corporaties. Op die manier wordt duidelijker waar de schoen wringt.

Stook je rijk 2015

Ook in 2015 wordt het project Stook je rijk voortgezet. Dan wordt de samenwerking tussen de Woonbond, Natuur en Milieufederaties en Milieucentrum Rotterdam uitgebreid met de branchevereniging van woningcorporaties Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 

energiebesparing
huurdersorganisatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen