Huurdersvereniging wil stop verkoop huurwoningen

13 februari 2012

Stop met de verkoop van huurwoningen. Dat is de belangrijkste aanbeveling van Huurdersvereniging Salland aan woningcorporatie SallandWonen. De vereniging komt met die aanbeveling na analyse van cijfers over de verhuur van woningen in Salland.

Handen bouwen aan eurohuisje

​Huurdersvereniging Salland (HVS) schreef vorige maand een notitie over de knelpunten voor huurders en woningzoekenden in Salland. Woningzoekenden in Salland moeten steeds langer op een huurwoning wachten, maar veel van de te koop aangeboden huurwoningen staan leeg.

Aanbeveling

De huurdersvereniging heeft dan ook een duidelijke aanbeveling aan de corporatie: stop met de verkoop, en doe die leegstaande woningen opnieuw in de verhuur. Als er toch verkocht wordt, moet dat onder duidelijke voorwaarden. Zo zou de corporatie zich moeten verplichten om de woningen ook weer terug te kopen als de huiseigenaar vertrekt. Op die manier blijven de woningen toch behouden voor de sociale sector.

Huurders niet enthousiast voor verkoop

Ook elders in het land is er weinig enthousiasme voor de verkoop van huurwoningen. Dat bleek afgelopen najaar uit een digitale ledenraadpleging van de Woonbond. 

Brede sociale sector behouden

Ruim tweederde van de Woonbondleden is tegen de verkoop van huurwoningen. Huurders vinden het belangrijk dat Nederland een brede sociale huursector houdt, en dat ook mensen met een bescheiden middeninkomen in een betaalbaar huurhuis terecht kunnen. Een minderheid (20 procent) vond dat corporaties juist wel gestimuleerd mogen worden om huurwoningen te verkopen. Het vaakst genoemde argument onder de voorstanders: ‘er zijn te weinig betaalbare koopwoningen voor mensen met een bescheiden middeninkomen.’

Kabinet wil driekwart huurwoningen verkopen

Het kabinet wil de verkoop van huurwoningen stimuleren door huurders het recht te geven hun woning te kopen, en door corporaties te verplichten om driekwart van hun huurwoningen in de verkoop te doen. De regering hoopt op deze manier de sociale huursector fors te verkleinen. De Woonbond noemt die maatregel zeer onverstandig. ”In deze tijd is er geen behoefte aan meer woningen die te koop worden gezet, maar juist aan betaalbare huurwoningen” zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping.

huurdersorganisatie
verkoop huurwoningen

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen