Huurpeil 2 over het driejaarlijkse WoonOnderzoek

27 mei 2019

In het zomernummer van Huurpeil, hét vakblad voor de huursector, leest u achtergronden, cijfers en reacties in een dossier over het in april bekendgemaakte WoonOnderzoek Nederland 2018, het grote driejaarlijkse onderzoek naar de woningmarkt in opdracht van het ministerie van BZK.

Wonen op vakantieparken kwam onder andere uitgebreid aan bod in Huurpeil 2 (2019).  

Gentrificatie

In een interview legt stadsgeograaf Cody Hochstenbach uit waarom gentrificatie, letterlijk: de opwaardering van buurten, hem zorgen baart. Het leidt uiteindelijk tot segregatie; scherpere sociale scheidslijnen tussen arm en rijk.

Vakantieparken

Veel verouderde vakantieparken zijn uitwijkhavens voor spoedzoekers geworden. In een achtergrondverhaal gaan we dieper in op de vraag: is permanente bewoning van vakantieparken een probleem of een oplossing voor de woningnood?

Blokje Om

Het komt zelden voor, maar in Oldenzaal mogen huurders kiezen tussen renovatie of sloop-nieuwbouw van hun woning. Het met woningcorporatie WBO Wonen ontwikkelde bouwconcept 'Blokje Om' is inmiddels een daverend succesproject voor Dura Vermeer, de corporatie én de huurders.

Verhuurdersverklaring

In de huursector wordt veel gewerkt met verhuurdersverklaringen. Een potentiële huurder wordt min of meer gedwongen om de nieuwe verhuurder toe te staan privacygevoelige informatie op te vragen bij de vorige verhuurder, al is hier geen wettelijke basis voor. Om het privacyprobleem op te lossen wordt nu gewerkt aan een geanonimiseerd systeem.

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘Feit of fabel’ onderzoekt het hardnekkige idee dat huurders en zeker huurders in een corporatiewoning voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. een column van een oud-medewerker van het voormalige ministerie van VROM die vindt dat het minister Ollongren ontbreekt aan dadendrang en ideeën.

De columnisten Jos van der Lans en Pieter Bregman zijn weer van de partij, net als de juridische rubriek ‘Recht of krom?’ over dat de verhuurder niet zelf mag bepalen welke informatie en documenten hij deelt met een bewonerscommissie. De Overlegwet staat zo'n 'eigen' selectie namelijk niet toe. 'Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden.

Servicekatern Woonbond

Achterin Huurpeil negen pagina's met informatie en nieuws over de Woonbond en zijn achterban, waaronder een overzicht van komende activiteiten. Ook een terugblik op het recent afgeronde Woonbondproject Huurdersorganisatie Plus (HO+).

Meer over Huurpeil

Nieuwsgierig geworden? Of een proefnummer aanvragen? Meer over het zomernummer van Huurpeil.

Huurpeil

Abonnement Huurpeil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen