Huurpeil nieuwe tijdschrift van de Woonbond

2 maart 2017

Het eerste nummer van het nieuwe Woonbondtijdschrift Huurpeil, de opvolger van Woonbondig, is vandaag verschenen.

Het eerste nummer van het nieuwe Woonbondtijdschrift Huurpeil
Het eerste nummer van het nieuwe Woonbondtijdschrift Huurpeil

Huurpeil is een vakblad voor de huursector en biedt viermaal per jaar 52 pagina’s achtergronden, interviews en opinies over de huursector en het huurderswerk. In het nieuwe tijdschrift wil de redactie huurdersorganisaties en andere professionals in de huursector breed en diepgaand informeren en inspireren vanuit bewonersperspectief.

Waarom een nieuw tijdschrift?

Waarom dit nieuwe tijdschrift? De nieuwsfunctie van Woonbondig is in de loop van de afgelopen jaren grotendeels overgenomen door de Woonbondwebsite. Daarnaast is er, mede door de komst van de Woningwet 2015, een grote behoefte aan achtergrondinformatie. In Woonbondig was daar veel te weinig ruimte voor en daarom heeft de redactie besloten het over een andere boeg te gooien. Naast Huurpeil blijft de Woonbond ieder kwartaal Huurwijzer uitgeven, het woonmagazine voor huurders, met veel praktische informatie voor individuele huurders.

52 pagina’s achtergronden en opinies

De eerste editie van Huurpeil staat vol achtergrondverhalen, essays, columns en interviews over huurdersbetrokkenheid bij fusies van corporaties, de valse belofte van het eigenwoningbezit, de mogelijkheden voor corporaties om te bouwen en de plannen van voormalig minister Blok om het ‘middensegment’ van de grond te tillen.

Dossier over Wonen en zorg

In het hart van het eerste nummer staat een dossier van acht pagina’s over Wonen en zorg. De redactie maakt daarin de voorlopige balans op van de hervormingen van de langdurige zorg en de financiële scheiding van wonen en zorg. Mantelzorg is daardoor nog belangrijker geworden. En datzelfde geldt voor de samenwerking tussen huurdersorganisaties, cliëntenraden en WMO-raden, zo blijkt uit een rondetafelgesprek met vier ervaringsdeskundigen.

Tweede Kamerverkiezingen

Uiteraard besteedt Huurpeil ook ruim aandacht aan de Tweede Kamerverkiezingen. Naast een overzicht van de programma’s van twaalf partijen worden drie deskundigen aan het woord gelaten over waar het na 15 maart in hun ogen heen moet met de huursector. Belangrijk thema daarbij is de verhuurderheffing, die uitgebreid aan bod komt in dit eerste nummer.

Vaste rubrieken

Vaste rubrieken in elk nummer van Huurpeil zijn In de peiling (met een overzicht van het belangrijkste nieuws van het afgelopen kwartaal), Feit of fabel (voortzetting in een ander jasje van de Woonbondigrubriek Cijfers), de Zeepkist (met een stelling over een actueel onderwerp, ingezonden brieven en de column van publicist Jos van der Laan), Recht of krom? (juridische rubriek), een katern van zes pagina’s met informatie over de Woonbond en zijn achterban en op de achterpagina de rubriek Huurpijltjes, met o.a. ‘bouwfoutjes’ en de column van Pieter Bregman, bestuurder van woningcorporatie Nijestee in Groningen.

Gratis proefnummer

Nieuwsgierig geworden (en nog geen abonnee)? Vraag dan een gratis proefnummer aan via www.woonbond.nl/proefnummer

Huurpeil
wonen en zorg
Woonbondig

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen