Persbericht

Huurpolitie moet huisjesmelkers aanpakken

9 december 2017

Huurprijzen die ver boven de maximale huurgrens liggen, waarborgen die niet worden terugbetaald, woningzoekenden die worden opgelicht, de huursector staat bol van de misstanden waarbij het voor huurders moeilijk is hun recht te halen. De Woonbond pleit bij de landelijke politiek voor het instellen van een ‘Huurpolitie’. Deze Huurpolitie houdt toezicht, voert inspecties uit, doet onderzoek en beschikt over sanctiemiddelen zoals het opleggen van een boete of dwangsom.

Huurders en woningzoekenden zitten in een afhankelijke positie en de Woonbond ontvangt veel signalen over intimidatie. Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag in Amsterdam ontving in 2016 in totaal 445 meldingen. Daarvan had 23% betrekking op druk en intimidatie door verhuurders, 22% op wangedrag door bemiddelingsbureaus en 16% op huurprijzen en schendingen van huurbescherming. Maar ook in andere steden lopen huurders vaak tegen deze problemen aan.

Daarnaast zijn er verhuurders die stelselmatig in de fout gaan. Er zijn juridisch weinig risico’s voor deze malafide verhuurders. Als een verhuurder bijvoorbeeld structureel veel te veel huur voor de woning vraagt, is de meest zware sanctie dat hij te veel betaalde huur aan de huurder moet terugbetalen. Bij een volgende huurder kan hij vervolgens gewoon weer een te hoge huurprijs vragen. Er wordt geen boete geëist en is geen dwang om het gedrag te corrigeren.

´Het is hoog tijd om huisjesmelkers echt aan te pakken, en huurders in bescherming te nemen,´ stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping. De Woonbond ziet twee mogelijke richtingen. Een landelijke inspectiedienst of het op gemeentelijk niveau aanpakken door gemeenten de mogelijkheid te geven sancties op te leggen aan verhuurders die over de schreef gaan. De Woonbond heeft een discussienotitie Huurpolitie naar de Tweede kamer gestuurd.

huurrecht

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

Downloads

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen