Huurstijgingen commerciële en corporatiesector lopen steeds verder uiteen

2 november 2016

De huurverhogingen in de corporatiesector en de commerciële sector lopen sinds 2014 steeds verder uit elkaar. Huurders in een corporatiewoning kregen op 1 juli dit jaar een huurverhoging van gemiddeld 1% en huurders van commerciële huisbazen gemiddeld 2%.

Handen met eurohuisje

Dit staat in de ‘Analyse van het huurbeleid van verhuurders 2016’ die bureau Companen maakte in opdracht van het ministerie van Binnenlandse  Zaken. De huurstijging daalde wel in beide sectoren. Vorig jaar bedroeg de huurverhoging nog 1,9% in de corporatiesector en 2,4% in de commerciële sector. Een van de verklaringen voor de gematigde huurverhoging in de corporatiesector is het Sociaal Huurakkoord dat Woonbond en Aedes vorig jaar sloten.

Extra huurverhoging bij verhuizing of renovatie

Veel verhuurders verhogen de huur na een verhuizing of renovatie. Als dat effect wordt meegenomen,  bedraagt de totale huurstijging in 2016 1,9% in corporatiesector en 3% in de commerciële sector.

Gluurverhoging

Huishoudens met een inkomen boven € 34.678 kunnen sinds 2013 een extra huurverhoging krijgen, ook wel ‘gluurverhoging’ genoemd. Voor de groep met een inkomen tussen € 34.678 en € 44.360 bedroeg de huurverhoging dit jaar 1,4% in de corporatiesector en 1,8% in de commerciële sector. Voor de groep met een inkomen boven € 44.360 was de huurstijging respectievelijk 2,2% en 2,8%. Het percentage huurders die een extra gluurverhoging kan krijgen, daalt overigens wel: van 31% in 2013 naar 24% in 2016. Dat komt waarschijnlijk vooral doordat de inkomensgrens is verhoogd.

120.000 huurders kregen huurverlaging

In plaats van een huurverhoging hebben ruim 120.000 huurders dit jaar een huurverlaging gekregen. Deels is dit het gevolg van een wijziging van het puntenstelsel  waardoor de WOZ-waarde voor ongeveer een kwart is gaan meetellen. Dit heeft voor een aantal woningen gevolgen gehad voor de maximaal toegestane huur en geleid tot huurverlaging. Voor 11% van de huurders bleef de huur gelijk ten opzichte van 2015.

Energielabel

Uit de analyse blijkt ook dat nog steeds een kwart van alle huurwoningen energie-onzuinig is en Energielabel E, F of G heeft. Een kwart is energiezuinig (label A of B) en de helft zit er tussenin (label C of D). Woningen van commerciële verhuurders hebben naar verhouding de beste labels (A+ en A) én de slechtste (F en G).

Veel minder goedkope en veel meer dure huurhuizen

De analyse laat ook zien dat het aandeel goedkope huurhuizen (met een huur tot de kwaliteitskortingsgrens van € 409,62) in tien jaar tijd zeer fors is gedaald: van 31% naar 17%. Het aantal duurdere huurwoningen (huur boven aftoppingsgrens van € 586,68) is daarentegen meer dan verdubbeld: van 12% naar 27%.

Twee opvallende gegevens

Twee andere cijfers vallen op in de analyse. De eerste is dat commerciële verhuurders hun huizen in de gereguleerde sector die al een huur hebben boven het plafond volgens het puntenstelsel, toch met 1,5% hebben verhoogd. ‘Vermoedelijk is in deze gevallen de huur of de maximale huur door de verhuurder niet goed opgegeven, of speelt de wijziging van het Woningwaarderingsstelsel een rol’, aldus de onderzoekers.

Een andere tabel die de wenkbrauwen deed fronzen, was het overzicht van het aantal huurwoningen. Ten opzichte van 2015 zijn er ineens 226.000 huurwoningen in de commerciële sector bijgekomen (van 810.000 naar 1.036.000) en 93.000 woningen uit de corporatiesector verdwenen (van 2.236.000 naar 2.143.000). De onderzoekers wijden geen woord aan deze opmerkelijke verschillen.

Feiten en cijfers
huurverhoging 2016

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen