Huurtoeslag kamerbewoners ten onrechte stopgezet

10 oktober 2016

Door een wijziging in de manier waarop gemeenten huisnummers moeten registeren kunnen huurders van onzelfstandige woonruimte in financiële problemen raken. Omdat hun woonruimte geen uniek adres meer heeft, kan de huurtoeslag ten onrechte worden stopgezet.

Envelop Belastingdienst Toeslagen

Voor onzelfstandige woonruimte is geen huurtoeslag mogelijk. Toch zijn daar ook uitzonderingen op. Er zijn tienduizenden studentenunits, wooneenheden in groepswoningen voor ouderen en kamers in gebouwen voor begeleid wonen waar wél huurtoeslag mogelijk voor is. Deze woonunits hadden tot voor kort een uniek adres, met een eigen huisnummertoevoeging.

Huisnummertoevoeging geschrapt

Unieke adressen voor onzelfstandige woonruimte moeten geschrapt worden uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), het systeem waarin gemeenten adressen van bewoners registeren. Dat zou nodig zijn omdat de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen dat vereist. Het Kadaster heeft gemeenten opdracht gegeven om onzelfstandige woonruimte voortaan in het BAG op te slaan zonder daar een toevoeging op het huisnummer bij te vermelden. De gewijzigde registratie moet voor 1 januari 2017 zijn afgerond.

Buren worden toeslagpartners

Door de gewijzigde registratie valt niet meer na te gaan of bewoners van onzelfstandige woonruimte een eigen huishouden voeren of juist niet. Wie voorheen een eigen adres had, lijkt ineens samen te wonen met buren die hetzelfde huisnummer delen. Voor de huurtoeslag -en ook voor andere toeslagen- is dat een probleem: iedereen die op hetzelfde adres woont is voor de Belastingdienst 'toeslagpartner'. Het inkomen van toeslagpartners telt mee bij het bepalen van recht op toeslag. Wanneer je buurvrouw als toeslagpartner wordt gezien kan dat ervoor zorgen dat huurtoeslag ten onrechte stopgezet of verlaagd wordt.

Gesprek over oplossing

Veel toeslaggerechtigde bewoners van onzelfstandige woonruimte zijn student. Het samenwerkingsverband van studentenhuisvesters Kences en de studentenbond LSVb zijn met de Belastingdienst in gesprek over de problemen die studenten ondervinden door het verdwijnen van de huisnummertoevoeging. De Belastingdienst heeft antwoorden op veelgestelde vragen samengesteld. Daaruit blijkt dat er een schaduwadministratie is ingericht waarin adressen van studentenwoningen apart worden bijgehouden. Dit moet voorkomen dat toeslagen ten onrechte worden stopgezet of verlaagd.

huurtoeslag

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen