Huurtoeslag werkt goed

7 december 2016

Deze week is  het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Sociale Huur verschenen. Dit onderzoek brengt in opdracht van het kabinet de werking van het beleid voor de sociale huur en met name de huurtoeslag in beeld.

Eurobiljet in puzzelstukjes

De conclusie is dat de huurtoeslag behoorlijk effectief is in het bijstaan van huurders met hoge woonlasten en een laag inkomen. Daarnaast is de regeling op de langere termijn financieel houdbaar. De snelle stijging van de uitgaven aan huurtoeslag die we de afgelopen 6 jaar hebben gezien, zal afvlakken en daarmee blijft de huurtoeslag betaalbaar in de toekomst. De Woonbond is blij met die algemene conclusie. Door de huurtoeslag zijn mensen met een laag inkomen in staat een fatsoenlijke woning te huren.

Doelmatigheid huurtoeslag

Het IBO sociale huur is wel kritisch over de doelmatigheid van de huurtoeslag. Deze kritiek is volledig beschreven vanuit het oogpunt van de overheid. Een overheid die zo min mogelijk wil uitgeven en zoveel mogelijk wil overlaten aan de markt. De Woonbond wil best meedenken over fundamentele wijzigingen in de wijze waarop de huurtoeslag werkt, maar alleen als de lagere inkomens dan beschermd blijven in hun woonlasten én hun woonrecht.

Verhogen inkomensgrenzen

Voor huurders is het wel dringend om de inkomensgrenzen van de huurtoeslag te veranderen. Deze inkomensgrenzen liggen op zo’n € 22.000 bruto voor alleenstaanden en € 29.000 bruto voor meerpersoonshuishoudens. Huurders die net wat meer verdienen dan die grens gaan er ten opzichte van mensen met een wat lager inkomen tot zo’n € 80 netto per maand op achteruit. Een bruto inkomensstijging kan dus netto negatief uitpakken. Het kan dan ook voorkomen dat je al ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen. Dat leidt tot veel problemen. Voor de Woonbond is dit de belangrijkste ‘ondoelmatigheid’ die bestreden moet worden. Dat zou zonder grote kosten kunnen door deze inkomensgrenzen te verhogen met pakweg €4.000,- Huurders met een hoger inkomen ontvangen geleidelijk steeds minder huurtoeslag. Door de inkomensgrenzen te verhogen, loopt het recht op huurtoeslag geleidelijk af. Hierdoor worden grote inkomensvallen voor mensen die net boven de huidige inkomensgrenzen zitten voorkomen.

huurtoeslag

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen