Huurverhoging per 1 juli 2012

9 februari 2012

De prijzen van huurwoningen stijgen per 1 juli 2012 met maximaal 2,3 procent. Dat staat in de nieuwe circulaire van BZK-minister Spies aan onder meer gemeenten en verhuurders. De maximale huurverhoging van de kale huurprijs met 2,3 procent volgt zoals afgesproken in het regeerakkoord het niveau van de inflatie.

Domino met euromunten

Als verhuurders de huur per 1 juli 2012 willen verhogen, zijn ze verplicht hun huurders voor 1 mei 2012 schriftelijk op de hoogte te stellen van de huurverhoging. De maximale huurverhoging van 2,3 procent geldt voor sociale huurwoningen met een huurprijs volgens het puntenstelsel onder de € 664,66. Sinds 1 januari 2012 is dat de ‘liberalisatiegrens’.

'Geliberaliseerd' houdt in dat er minder regels zijn voor de huurprijs van woningen. Voor ‘geliberaliseerde’ huurwoningen of ook wel ‘vrije sector’ woningen geldt het puntenstelsel niet en zijn er geen maximale huurprijzen. Verhuurders in de vrije sector kunnen daardoor zelf bepalen hoeveel de huurprijs bedraagt en hoeveel die omhoog gaat.

Bezwaar maken

In een aantal gevallen is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de huurverhoging, bijvoorbeeld als de huurverhoging niet correct is aangekondigd, als de huurprijs door de huurverhoging boven de maximale huurprijs uitkomt die volgens het puntenstelsel is toegestaan, als het percentage van 2,3 wordt overschreden, als de huur een all-in prijs is, of als de Huurcommissie de huur heeft verlaagd vanwege onderhoudsgebreken. Bel voor meer informatie over bezwaar maken de Huurderslijn of lees de Huurwijzer, kwartaalblad voor huurders (maart 2012)

Extra huurverhoging 5 procent

In de circulaire kondigt Spies ook aan dat verhuurders de mogelijkheid krijgen om de huur met maximaal 5 procent extra te verhogen bij huishoudens met een gezamenlijk inkomen boven de €43.000,-. Daarmee zou de jaarlijkse huurverhoging voor deze huurders dus kunnen oplopen tot 7,3 procent.

Wetsvoorstel nog niet van kracht

Maar deze ‘5 procent’- maatregel is nog niet beklonken. Het is een wetsvoorstel waar de Tweede en Eerste Kamer zich nog over moeten buigen en waar ze mee moeten instemmen wil het per 1 juli 2012 van kracht worden. Er kleven veel haken en ogen aan het wetsvoorstel. Niet alleen de Woonbond, maar ook het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Raad van State zijn er zeer kritisch over. Onder andere omdat verhuurders inzage moeten hebben in het inkomen van huurders: een inbreuk op de privacy. De Woonbond vindt bovendien dat inkomenspolitiek voorbehouden moet blijven aan de overheid. ​

inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen