Huurverhoging nieuwe huurders niet verplicht

10 november 2011

Minister Donner maakte het mogelijk om aan nieuwe huurders in 140 gemeenten hogere huren te vragen, maar niet alle verhuurders maken gebruik van die mogelijkheid. Ook huurdersorganisaties hebben invloed op de keuzes die verhuurders maken.

Handen bouwen aan eurohuisje

​De Veluwse woningcorporaties Uwoon en Omnia Wonen besloten om de huurprijzen in deze regio niet te verhogen. Dat maakten de directeuren van deze corporaties vorige week bekend. De Woonbond hoopt dat veel corporaties dit voorbeeld zullen volgen, en dat veel huurdersorganisaties bij hun corporaties zullen aandringen op het betaalbaar houden van de huren.

De huurverhoging voor nieuwe huurders werd mogelijk door een maatregel die minister Donner per 1 oktober 2011 heeft doorgevoerd. Door een aanpassing van het woningwaarderingsstelsel ging de maximaal toegestane huurprijs van huurwoningen omhoog, in 140 Nederlandse gemeenten die zijn aangewezen als schaarstegebied. In deze gemeenten kregen alle sociale huurwoningen er 15 woningwaarderingspunten bij, waarmee de maximaal toegestane huurprijs met 73 euro per maand omhoog ging. Woningen met een WOZ-waarde die hoger ligt dan 2900 per m2 kregen daar nog eens 10 punten bovenop, waarmee de maximaal toegestane huurprijs van deze specifieke woningen 123 euro hoger is geworden.

Streefhuur meestal percentage van maximaal toegestane huur

De meeste corporaties verhuren hun woningen niet tegen de huurprijs die maximaal is toegestaan. In de praktijk brengen zij nieuwe huurders meestal een bepaald percentage van de maximaal toegestane huurpijs in rekening. De regels die zij daar zelf over opstellen heet het ´streefhuurbeleid´. De huur die zij op basis van dit beleid aan nieuwe huurders vragen heet de ´streefhuur´.

Huurdersorganisatie heeft adviesrecht

Corporaties die van plan zijn hun ´streefhuren´ te verhogen moeten de huurdersorganisatie om advies vragen. Dit ligt vast in de Wet op het Overleg Huurders Verhuurders, kortweg de Overlegwet. Om huurdersorganisaties te ondersteunen in hun advisering over de streefhuren ontwikkelt de Woonbond komende maanden een ondersteuningspakket, en stelt het de expertise van Woonbondconsulenten beschikbaar. Alle lidorganisaties van de Woonbond kunnen gebruik maken van deze ondersteuning.

Pamflet voor huurdersorganisaties

Een voorproefje van het Woonbond ondersteuningspakket is nu als gratis download beschikbaar. In dit pamflet leest u welke huurverhoging uw verhuurder mag (maar niet moet) doorvoeren door het nieuwe beleid van minister Donner, en wat u daar als huurdersorganisatie aan kunt doen

betaalbaarheid
huurdersorganisatie
overlegwet
puntenstelsel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen