Huurverhoging met terugwerkende kracht opgeschort

28 januari 2015

Vier huurdersverenigingen die ieder een groep huurders van commerciële verhuurder Vesteda vertegenwoordigen zijn er in geslaagd om de jaarlijkse huurverhoging met terugwerkende kracht te laten opschorten. Daar was wel een gang naar de Huurcommissie en een uitspraak van de Kantonrechter voor nodig.

Geschil

Zonder overleg met de formele huurdersvertegenwoordiging mag een verhuurder geen beleidswijzigingen doorvoeren. Dat staat in de Overlegwet, voluit de Wet op het Overleg Huurders Verhuurders (WOHV).

In 2012 en 2013 handelde Vesteda tegen de Overlegwet. Zij verzuimden advies te vragen aan hun huurdersorganisaties, of reageerden niet inhoudelijk op een advies dat de huurdersorganisatie had uitgebracht. Daarmee veroorzaakten zij een ‘Overlegwetgeschil’ met een aantal huurdersvertegenwoordigers. Vier huurdersorganisaties legden dit geschil aan de Huurcommissie voor. Sinds 2013 is er binnen de Huurcommissie een ‘Geschillencommissie WOHV’ actief, die uitspraak kan doen in geschillen over het naleven van de Overlegwet. Die uitspraak is bindend, tenzij een van de partijen binnen acht weken naar de Kantonrechter stapt met het verzoek om een nieuwe uitspraak. Dat deed Vesteda. Maar de Kantonrechter kwam niet tot een ander oordeel.

Drie van de geschillen gingen over de inkomensafhankelijke huurverhoging, die Vesteda wilde opleggen aan huurders met een gereguleerd huurcontract. Omdat Vesteda deze huren eerder alleen met de inflatie verhoogde, ging het hier om een beleidswijziging waarover zij advies hadden moeten vragen aan de huurdersorganisatie.

Het vierde geschil ging over een plotselinge wijziging in het huurprijsbeleid voor woningen met een geliberaliseerd contract. Vesteda had in 2011 besloten dat geliberaliseerde huurders huurmatiging zouden krijgen als zij reeds een huur betaalden die ruim boven de geldende markthuur lag. In 2012 besloot Vesteda plotseling om de geliberaliseerde huurprijzen toch met 4.4% te verhogen. Het advies van de huurdersorganisatie om de huren te bevriezen werd zonder nadere motivering genegeerd. De Huurcommissie maakte daar korte metten mee. Vesteda had verzuimd om binnen 14 dagen gemotiveerd en schriftelijk te laten weten waarom het advies van de huurdersorganisatie niet werd opgevolgd. Daarom werd de uitvoering van de huurverhoging opgeschort totdat dit verzuim door Vesteda hersteld zou zijn. De Kantonrechter waar Vesteda in beroep ging nam die uitspraak over.

Overlegwet geldt ook bij geliberaliseerde huurprijzen

Bij de Kantonrechter werd verder nog eens bevestigd dat de rechten die uit de Overlegwet voortvloeien óók gelden voor huurdersorganisaties die de belangen van geliberaliseerde huurders behartigen. Vesteda vond dat de Huurcommissie onbevoegd was om te oordelen over dit specifieke geschil, omdat het over geliberaliseerde huurprijzen ging. De Kantonrechter Utrecht was het daar niet mee eens. De Huurcommissie heeft weliswaar niets te zeggen over de hoogte van geliberaliseerde huurprijzen, maar gaat wel degelijk over de Overlegwet.

Compensatie voor teveel betaalde huur

De uitspraken maken duidelijk dat Vesteda pas huurverhogingsvoorstellen had mogen versturen nadat aan de plichten uit de Overlegwet was voldaan. Daarom heeft Vesteda nu met de huurdersorganisaties overlegd over compensatie voor de huurverhoging die procedureel gezien onjuist waren. Alle huurders in de betrokken complexen krijgen geld terug. Het moment dat de officiële overlegprocedure als beëindigd kon worden beschouwd, telt daarbij als het moment waarop het huurverhogingsvoorstel is verstuurd. Twee maanden daarna kan de huurverhoging ingaan.

Huurders blij met uitspraak

Met het voorleggen van een Overlegwetgeschil kun je geen huurverhoging tegenhouden. Maar je kunt er dus wel mee afdwingen dat je verhuurder de Overlegwet naleeft. Voor de betrokken huurdersorganisaties heeft dit zeker iets opgeleverd. Ze hebben duidelijk gemaakt dat Vesteda de plichten die uit de Overlegwet volgen serieus moet nemen. En ze hebben ervoor gezorgd dat huurders soms wel honderden euro’s retour kregen. De besturen van de huurdersorganisaties kregen dan ook veel telefoontjes van huurders die daar erg blij mee waren.

 

commerciële verhuur
huurcommissie
inkomensafhankelijke huurverhoging
jaarlijkse huurverhoging
overlegwet

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen