Huurverlaging na daling inkomen huishouden

19 juli 2013

Veel huurders die onlangs werkloos raakten, met pensioen gingen of een huisgenoot zagen vertrekken hebben ermee te maken: de huur is met 4.5% of 6.5% gestegen, terwijl het inkomen van het huishouden sterk is gedaald. Wat kunt u doen als u in deze situatie zit?

Huurverlaging

Ging uw huurverhoging in op 1 juli 2013, hebt u géén bezwaar gemaakt en bent u de nieuwe, verhoogde huurprijs gaan betalen? Dan is het niet meer mogelijk om alsnog bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Maar er is wel een andere mogelijkheid waar u gebruik van kunt maken: u kunt een huurverlagingsvoorstel doen op grond van een gedaald inkomen.

Huurverlagingsprocedure

Deze nieuwe en helaas zeer ingewikkelde procedure is uitsluitend bedoeld voor huurders die 6.5% of 4.5% meer huur zijn gaan betalen, terwijl het inkomen van hun huishouden dit jaar onder de € 43.000 of  € 33.614 uit zal komen. Met een huurverlagingsvoorstel kunt u bereiken dat uw huur al snel wordt verlaagd. Maar dat is alleen aan de orde als uw verhuurder direct met uw voorstel instemt. Als uw verhuurder dwarsligt wordt het moeilijker. U moet dan naar de huurcommissie en zult daar waarschijnlijk alleen kunnen bereiken dat het huurverhogingspercentage van volgend jaar op een lagere huurprijs wordt gebaseerd.

Regels

Voor het doen van een huurverlagingsvoorstel gelden specifieke regels. Net als bij huurverhogingsvoorstellen die de verhuurder aan u doet, moet u een huurverlagingsvoorstel minimaal twee maanden van tevoren aankondigen. Op dit moment, half juli 2013, kunt u dus voorstellen dat uw huur per 1 oktober 2013 wordt verlaagd.

Wat is een huurverlagingsvoorstel?

Een huurverlagingsvoorstel is een brief aan uw verhuurder. In die brief vertelt u waarom het inkomen van uw huishouden in 2013 onder de grens van € 33.614 of € 43.000 uit gaat komen. En u stelt voor om (bijvoorbeeld per 1 oktober) een lagere huurprijs te gaan betalen. U sluit ook bewijzen bij van de inkomensdaling. Dat kunnen bijvoorbeeld kopieën van recente loonstroken of uitkeringsspecificaties zijn, of documenten waaruit blijkt dat er een inkomen is weggevallen vanwege vertrek van een huisgenoot. Tenslotte sluit u nog een uittreksel uit het GBA bij, waaruit blijkt hoeveel personen er op dit moment in uw huishouden zijn ingeschreven.

Behandeling van uw voorstel door de verhuurder

Met uw huurverlagingsvoorstel kan uw verhuurder twee dingen doen: erop ingaan of juist niet. Gaat hij in op uw voorstel dan hoeft u verder niets te doen. Uw huur wordt dan verlaagd naar het percentage dat volgens het beleid van de verhuurder bij het huidige inkomen van uw huishouden past. Wijst de verhuurder uw huurverlagingsvoorstel af, of laat hij helemaal niets horen? Dan kunt u de huurcommissie vragen uw voorstel te beoordelen. Dat moet binnen 6 weken, gerekend vanaf het moment dat u de huurverlaging wilt laten ingaan.

Toetsing bij de huurcommissie

De procedure voor huurverlaging op grond van inkomensdaling is nieuw. Het is daarom nog onduidelijk hoe de huurcommissie hiermee om zal gaan. De formele regels zijn dat de inkomensdaling moet worden ´bewezen´ met IB-60 verklaringen over 2013, van alle in uw huishouden wonende personen. Hier komt bureaucratie om de hoek kijken: omdat deze verklaringen pas in juni 2014 beschikbaar komen valt er formeel niets te ´bewijzen´ tot die tijd. Maar het kan zijn dat de huurcommissie -en zo nodig de rechter- toch een eigen afweging maken op grond van andere bewijsstukken die u levert. Als aantoonbaar is dat er een inkomen is weggevallen omdat uw partner is overleden ligt dat zelfs voor de hand.

Teveel betaalde huur niet terug

Toetsing bij de huurcommissie kan er toe leiden dat u pas gelijk krijgt nádat u IB-60 verklaringen over 2013 hebt verstrekt. Er wordt dan wel vastgesteld dat uw voorstel terecht was, maar daarmee krijgt u de teveel betaalde huur niet terug. Wel zal uw verhuurder uw huurverhoging voor 2014 moeten baseren op een lagere huurprijs. Omdat de jaarlijkse huurverhoging altijd een percentuele verhoging is kan u dat geld schelen: een x percentage van 500 euro is altijd minder dan een x percentage van 550 euro.

Let op: niet alle verhuurders kennen de regels

Sommige verhuurders denken dat huurders pas een huurverlagingsvoorstel mogen doen nadat er IB-60 verklaringen over 2013 verstrekt zijn. Dat is een misvatting. De enige voorwaarde voor het starten van een huurverlagingsprocedure op grond van een gedaald inkomen is dat u nu een huur betaalt die met 6.5% of 4.5% verhoogd is, terwijl uw inkomen in 2013 tot onder de grens van €43.000 of €33.614 is gezakt. Treft u een verhuurder die zich uit onwil of onkunde achter IB-60 bureaucratie verschuilt? Neem dan contact op met de Huurderslijn van de Woonbond.

Hulp nodig?

Heeft u vragen of wilt u hulp bij het doen van een huurverlagingsvoorstel? Of wilt u advies omdat u eerder bezwaar had gemaakt tegen de huurverhoging vanwege een inkomensdaling in 2013, maar nu in plaats daarvan een huurverlagingsvoorstel overweegt ? Bel dan met de Huurderslijn, de juridische helpdesk voor leden van de Woonbond. Om een beroep te doen op de Huurderslijn moet u wel lid zijn (of worden) van de Woonbond.

inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen