Inbouwapparatuur hoort niet in de servicekosten

9 oktober 2012

Het komt nogal eens voor dat huurders servicekosten betalen voor zaken die eigenlijk in de kale huur thuishoren. Bijvoorbeeld voor ‘onroerende zaken’ zoals inbouwapparatuur in de keuken.

hand met steeds hogere stapeltjes euromunten

Het overkwam huurders van een nieuwbouwcomplex van Eigen Haard in Amsterdam. Ze stapten naar de huurcommissie en kregen gelijk. Ze krijgen € 27,73 per maand terug, met terugwerkende kracht.

Actieweek servicekosten

De Woonbond vraagt deze week aandacht voor servicekosten en vooral voor manieren om ze naar beneden te krijgen. Nog al te vaak betalen huurders voor zaken die helemaal niet in de servicekosten thuishoren. Zoals bijvoorbeeld gemeentelijke heffingen en andere ‘aanslagen’. Ook voor ‘verhuurderstaken’ mogen geen servicekosten worden berekend. Daaronder vallen het (groot))onderhoud aan de woning, de lift, hydrofoor, stortkoker en aan overige (mechanische) installaties, de aanleg van gemeenschappelijke groenvoorzieningen, openbaar toegankelijke parkeerplaatsen en bestratingen, schade door vernieling in gemeenschappelijke ruimten, eigenarenlasten als de onroerendezaakbelasting (ozb), de premie voor de opstalverzekering en de huismeesterkosten voor zover die werk doet in het belang van de verhuurder. En ook voor zaken die ‘aard- en nagelvast’ zijn zoals inbouwapparatuur, mogen geen servicekosten in rekening worden gebracht. Dat zijn onroerende zaken die in de kale huur thuishoren en waarvoor op basis van het woningwaarderingsstelsel punten worden berekend.

Servickostenpost onterecht

Toch gaan zelfs grote woningcorporaties daar nog wel eens de mist mee in. Bijvoorbeeld Eigen Haard in Amsterdam. Die berekende bij een flink aantal huurders in het nieuwbouwcomplex aan de Leeuwendalersweg in Amsterdam-West de inbouwapparatuur in de keuken door in de servicekosten. Omdat niet duidelijk was wat hoe deze kostenpost was samengesteld, zijn twee huurders naar de huurcommissie gestapt. Die oordeelde dat de servicekostenpost ‘keuken inbouwapparatuur’ oneigenlijk is, omdat de inbouwapparatuur wordt beschouwd als onroerend goed en daarmee in de kale huurprijs moet worden meegenomen.

Voor iedereen

Het huurteam van het Wijksteunpunt Wonen West heeft Eigen Haard verzocht deze uitspraak te laten gelden voor alle huurders met inbouwapparatuur in het complex. Eigen Haard is daar inmiddels mee akkoord gegaan en stuurt binnenkort een brief hierover aan alle betrokken huurders met de mededeling dat ze met terugwerkende een bedrag van € 27,73 per maand terugkrijgen. Dit mooie succes laat zien dat het altijd zin heeft om de servicekostenposten goed uit te pluizen en bij twijfel actie te ondernemen.

onderhoud
servicekosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen