Initiatiefwet om krimp sociale sector tegen te gaan

8 maart 2022

De Woonbond pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor de initiatiefwet van GroenLinks, de SP en de PvdA om ervoor te zorgen dat de sociale woningvoorraad niet verder krimpt. Vandaag verdedigen de indieners de initiatiefwet. 

Demonstratiebord: Waar moet ik wonen dan?
Demonstrant houdt bord omhoog met opschrift 'Waar moet ik wonen dan?' Foto door Joke Schot

De Woonbond wijst er in de brief op dat het aantal sociale huurwoningen de afgelopen jaren fors is afgenomen, waardoor de druk op de sociale huursector steeds groter wordt. Het aandeel sociale huur nam van 2015 tot en met 2021 af van 29,3% tot 27,2%.

Minder aanbod, meer vraag

Zo komen er jaarlijks steeds minder sociale huurwoningen beschikbaar en nemen de wachttijden toe.  Het aantal nieuwe verhuringen van sociale huurwoningen bij corporaties daalde van circa 210.000 woningen in 2015 naar nog geen 180.000 in 2021. Ook moeten te veel huurders hun heil zoeken in een te dure particuliere huurwoning, omdat een sociale huurwoning bij een corporatie lang op zich laat wachten. Ondertussen nam het aandeel sociale huurwoningen in de particuliere huursector met een vijfde af, doordat steeds meer van deze woningen duur worden verhuurd in de vrije sector. Het aanbod kromp dus en de vraag naar sociale huur nam juist toe.

Trek een grens

In de initiatiefwet stellen de drie partijen voor om wettelijk vast te leggen dat lokale prestatieafspraken er niet voor mogen zorgen dat de sociale woningvoorraad afneemt. De sociale huursector moet na jaren van krimp juist weer groeien. De Woonbond vindt het daarom een goede stap om een grens te trekken, om ervoor te zorgen dat de krimp wordt gestopt.

De bond spreekt de landelijke politiek aan op de verantwoordelijkheid voor het recht op wonen. De sociale sector moet weer groeien. Een ondergrens om te zorgen dat gemeenten de betaalbare voorraad in stand houden is daarbij een logische en noodzakelijke stap.

beschikbaarheid
betaalbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen