Inkomensgrens sociale huursector mag omhoog van Europa

1 november 2012

De Europese Commissie gaat niet dwarsliggen als Nederland de inkomensgrens voor de sociale huursector zal verhogen naar 40.000 of 43.000 euro. ‘Zolang het maar geen 70.000 wordt’. Dat bleek dinsdag 30 oktober tijdens een Europese hoorzitting over de inkomensgrens in Brussel.

Beeldmerk ikwilookwonen.nl
Beeldmerk van het Woonbondmeldpunt ikwilookwonen.nl. Dit meldpunt is bedoeld voor gedupeerden van de inkomensgrens voor sociale huurwoningen.

Topambtenaar Gert-Jan Koopman van de Europese Commissie (EC) benadrukte tijdens de hoorzitting dat de lidstaten hun eigen beleid kunnen voeren wat betreft de omvang van de sociale huursector, inclusief het vaststellen van de inkomensgrenzen. Als er maar geen sprake is een zogeheten ‘manifest error’. Hij herhaalde daarmee wat Eurocommissaris Joaquín Almunia van Mededinging al diverse malen heeft gezegd: ‘Ik ben niet de minister van Wonen van Nederland’.

Hogere inkomensgrens nodig

Tijdens de hoorzitting drongen diverse sprekers uit Nederland aan op verhoging van de grens. Woonbonddirecteur Ronald Paping wil dat de grens omhoog gaat van € 34.085 naar € 40.000 voor alleenstaanden en € 48.000 voor meerpersoonshuishoudens. Wethouder Arie Wijten van Schiedam, die sprak namens de 32 grootste gemeenten, pleitte voor een inkomensgrens van € 43.000. Hij hield de zaal voor hoe desastreus de huidige inkomensgrens uitpakt voor veel huishoudens met een middeninkomen.

Onderzoek Planbureau voor de Leefomgeving

Een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving dat dezelfde dag werd gepubliceerd bevestigt zijn analyse. Sinds de introductie van de inkomensgrens is de gemiddelde zoektijd voor een woningzoekende met een inkomen tussen € 34.000 en € 38.000 gestegen met 52 procent, van 2,1 naar 3,2 jaar. Voor inkomens tussen de € 38.000 en € 43.000 nam de zoektijd met 34 procent toe van 2 naar 2,7 jaar. Daar staat tegenover dat voor de inkomens onder de € 34.000 de zoektijd  met 19 procent is gedaald, van 2,7 naar 2,2 jaar.

Pleidooi voor betaalbare huren

Namens de IUT, de internationale huurdersbond, hield Barbara Steenbergen in Brussel een vurig pleidooi voor een grotere sociale huursector, met betaalbare huren. ‘Het aantal mensen dat zich zorgen maakt over de betaalbaarheid is in twee jaar tijd gestegen van 29 naar 43 procent. De economische crisis demonstreert het marktfalen. De markt kan de huisvestingsproblemen niet oplossen.’

Misbruik EU-regelgeving

Steenbergen maakte zich boos op de commerciële verhuurders die met hun klacht over de vermeende oneerlijke concurrentie van de sociale huursector verantwoordelijk zijn voor veel problemen. ‘Jullie krijgen wat mij betreft een rode kaart. Wat is jullie doel? Jullie kunnen in de sociale sector bouwen maar doen het niet. Jullie misbruiken EU-regelgeving om schaarste te creëren en de prijzen op te drijven. Is dat jullie geheime agenda?’

Interventie in private markten nodig

Volgens advocaat Maarten Meulenbelt van de commerciële verhuurders was de reden van de klacht niet zozeer de omvang van de sociale huursector als wel het gebrek aan transparantie. Diverse sprekers betwistten dit. Raymons Hencks, die voor de EC op dit moment de laatste hand legt aan een rapport over sociale huisvesting, hield een opmerkelijk pleidooi voor een andere koers.  ‘Het is duidelijk dat de markt faalt bij het oplossen van de problemen op de woningmarkt. De overheden zouden moeten daarom interveniëren in de private markten.’

inkomensgrens
kabinetsbeleid
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen