Persbericht

Jan Laurier herbenoemd als voorzitter Woonbond

25 juni 2012

Zaterdag 23 juni is Jan Laurier herkozen als voorzitter van de Nederlandse Woonbond, de landelijke vereniging van huurders. Het wordt Laurier zijn derde en daarmee laatste termijn. De verkiezing door de Verenigingsraad van de Woonbond was unaniem.

Laurier werd in juni 2004 voor de eerste maal gekozen als voorzitter. Hij heeft een rijke loopbaan in de politiek en bij maatschappelijke organisaties. Zo was hij 10 jaar lang wethouder in Leiden, vier jaar senator voor GroenLinks in de Eerste Kamer en van 2002 tot 2010 voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad in de sociale zekerheid, een wettelijk verankerd overleg- en adviesorgaan.

Nevenfuncties

Momenteel is Laurier voorzitter van de Stichting Blik op Werk en de Federatie Opvang. Blik op Werk beheert keurmerken op het gebied van reïntegratie, arbodienstverlening, loopbaanbegeleiding en inburgering. Federatie Opvang is de koepel van instellingen voor begeleid en beschermd wonen, de vrouwen- en maatschappelijke opvang. Naast de bezoldigde functies heeft Laurier ook een aantal onbezoldigde functies, waaronder die van voorzitter van de Woonbond en vice-president van de International Union of Tenants (IUT), de internationale vereniging van huurders. De Woonbond is lid van de IUT.

Woonbonddiensten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen