Jongeren blijven langer bij ouders thuis

28 juli 2016

De gemiddelde leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten en zelfstandig gaan wonen is tussen 2006 en 2016 gestegen van 23,6 jaar naar 24,6 jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zowel jongere als oudere adolescenten gaan later op zichzelf wonen. In 2006 woonde 85% van de 18-jarigen thuis en dat is gegroeid naar 88% in 2016. Onder de 24-jarigen steeg het percentage thuiswonenden in deze periode van 32 naar 36%. Jongeren stellen de datum waarop ze het ouderlijk huis verlaten uit en keren bovendien vaker terug.

Bijna 1,1 miljoen thuiswonende jongeren in 2016

In 2006 telde Nederland 951 duizend jongeren van 18 tot en met 30 jaar die bij hun ouders woonden. Deze groep is per saldo met 143 duizend personen gegroeid tot bijna 1,1 miljoen jongeren in 2016. Iets meer dan 46% van deze groei is het gevolg van een bevolkingstoename. De resterende groep, per saldo 77 duizend personen, voegden zich bij de thuiswonenden omdat ze langer thuis bleven wonen of weer terugkeerden bij hun ouders.

Mannen langer thuis dan vrouwen

Jonge mannen blijven langer thuis wonen dan jonge vrouwen. Het gaat om een relatief klein verschil bij 18-jarigen, maar dit wordt groter naarmate de leeftijd oploopt. Van de 24-jarige jonge mannen woont 45% nog thuis, tegen 28% bij de jonge vrouwen.

jongeren

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen