Kabinetsplannen huurmarkt typisch liberale agenda

11 april 2014

De ministerraad is vandaag akkoord gegaan met minister Bloks voorstellen voor de huursector. Het betreft ingrijpende plannen voor de woningcorporaties, de liberalisatiegrens, het puntenstelsel, de inkomensgrens en tijdelijke huurcontracten. De Woonbond leest in de plannen een 'typisch liberale agenda die desastreus zal uitwerken voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid'.

Huisje van eurobiljet

De Woonbond maakt zich met name zorgen over de plannen van de minister om meer mogelijkheden te creeren voor tijdelijke verhuur aan jongeren en grotere gezinnen. Hierdoor zouden starters en gezinnen na enkele jaren hun woning moeten verlaten, zonder dat zij zicht hebben op een nieuwe woning. Volgens de Woonbond leidt dit plan alleen maar tot een aantasting van huurdersrechten, zonder dat er extra woningen beschikbaar komen.

Bevriezen liberalisatiegrens

In de brief wordt verder aangekondigd dat de liberalisatiegrens wordt bevroren op € 700,-. Volgens de Woonbond helpt dit niet om woningen betaalbaar te houden. Er worden namelijk géén maatregelen genomen om te voorkomen dat de huur van zittende huurders tot boven de € 700,- kan stijgen. Evenmin wordt de praktijk om vrijkomende sociale huurwoningen als vrije sector woning te verhuren of te verkopen, aan banden gelegd. Daarmee wordt de voorraad beschikbare sociale huurwoningen kleiner, terwijl door verhoging van de inkomensgrens naar €38.000,- de doelgroep juist groter wordt.

Desastreus voor betaalbaarheid en beschikbaarheid

Met de maatregelen wil de regering commerciële beleggers ruim baan geven. De Woonbond spreekt van 'een typisch liberale agenda, die desastreus zal uitwerken voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid'. Commerciële beleggers weigeren immers nog steeds om te investeren in de Nederlandse woningmarkt, omdat ze veel te hoge rendementseisen stellen. Daardoor worden de huren, ook voor middeninkomens, veel te hoog.

Aanpassing woningwaarderingsstelsel

De minister kondigt ook aan het woningwaarderingsstelsel aan te passen en met voorstellen te komen om de huursombenadering in te voeren. Voor beide aanpassingen geldt dat de Woonbond voorstander is van de nieuwe systematiek, maar zich fel verzet tegen de invulling die leidt tot nog hogere, onbetaalbare huren. In die hoge huren is het effect van de Donnerpunten nog steeds meegenomen.

Lichtpuntje: dure scheefheid bestrijden

Er zit wat de Woonbond betreft slechts één lichtpunt in het pakket dat minister Blok vandaag presenteert. Er worden maatregelen genomen om de zogenaamde “dure scheefheid” te bestrijden. Steeds vaker worden dure woningen toegewezen aan huurders met een laag inkomen, wat vaak leidt tot extreme armoede door torenhoge huurquoten. De minister wil het toewijzingsbeleid aanscherpen om dit in de toekomst te voorkomen. De voorstellen van minister Blok moeten nog uitgewerkt worden in wetsvoorstellen.

beschikbaarheid
betaalbaarheid
kabinetsbeleid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen